Holder renten uforandret på 2,25

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Scanpix.
Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Scanpix.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør ikke noe med renten i denne omgangen heller.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Norges Bank og styringsrenten
Slik fastsetter Norges Bank styringsrenten.

Styringsrenten
Se utviklingen i Styringsrenten de siste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Din økonomi 2011
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Norges Bank valgte ikke overraskende å la styringsrenten bli stående på 2,25 på dagens rentemøte.

- Utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Vi har derfor valgt å holde renten uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding.

Holdes lav lenger

I pressemeldingen fra Norges Bank står det også at uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa har tiltatt. Videre at veksten er svak og at det er utsikter til at styringsrentene ute vil være svært lave i flere år fremover. Selv om utviklingen i norsk økonomi er god, har også produksjonen og etterspørselen etter varer og tjenester vært noe svakere her hjemme enn ventet. Veksten i konsumprisene har dessuten avtatt.

- Renten er lav. Vår analyse fra juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Uro og usikkerhet ute, lavere prisvekst og dempede utsikter her hjemme, taler for at styringsrenten holdes lav lenger enn vi da så for oss, legger visesentralbanksjefen til.

Urolig ute

Uroen i verdensøkonomien ser ikke ut til å gi seg med det første. Konkursfaren er ennå ikke over for Hellas, og senest i går ble Italias gjeld nedgradert.

Utsiktene for økonomien på verdensbasis ser med andre ord ikke lovende ut, og troen på svakere vekst internasjonalt påvirker også økonomien her hjemme.

Utsetter renteoppgang?

Rentebanen, som Norges Banks presenterte i juni, tilsier at renten sommeren 2012 skal ligge på 3,5 prosent.

Men de fleste økonomer er enige om at nedgangen i internasjonal økonomi vil kunne få en innvirkning også på norske forhold på lengre sikt, og at sentralbanksjefen derfor kan komme til å måtte utsette - eller stoppe - renteoppgangen. Trolig vil det komme en ny - og nedjustert - rentebane fra Norges Bank senere i høst.

Det er riktignok store sprik i økonomenes renteprognoser. Mens DnB Nors analytikere tror på fem rentehopp de neste to årene, tror for eksempel Handelsbankens økonomer på stillestående rente - eller til og med kutt.

Boliglånsrenten kan gå opp

Selv om styringsrenten ble stående på stedet hvil i dag, kan det likevel være at forbrukerne opplever at de får en høyere rente på boliglånet sitt.

Dine Penger skriver i dag at Fokus Bank som første bank har satt opp sin rente. Årsaken er en økt pengemarkedsrente, noe som betyr økte kostnader for bankene.

Sjekk hvor mye du kan låne med vår lånekalkulator

Utviklingen i Styringsrenten

Styringsrenten ble sist gang satt opp 12. mai i år, med 0,25 prosentpoeng. Ved de to forrige rentemøtene - 10. august og 22. juni - ble renten holdt uendret på 2,25 prosent.

Bunnen ble nådd 18. juni i fjor med 1,25 prosent. Den forrige rentetoppen var da bare ett år unna med 5,75 prosent.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden