- Nær 50 prosent risiko for resesjon

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets (foto: Scanpix).
Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets (foto: Scanpix).

Nordea Markets mener sannsynligheten for resesjon i verdensøkonomien har økt til nesten 50 prosent de siste månedene. Men oljesmurt norsk økonomi påvirkes i liten grad.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

I sin siste «Økonomisk oversikt»-rapport, som publiseres onsdag, vurderer Nordea Markets risikoen for en ny resesjon i verdensøkonomien i de kommende kvartalene som «nær 50 prosent». For å understreke alvoret i dagens situasjon har Nordea kronet rapporten med et eget «skrekkscenario-kapittel».

- 45 prosents risiko

Sjeføkonom Steinar Juel kan ikke huske sist Nordea så behovet for det.

- Hvis det har skjedd før er det i tilfelle lenge siden. Med omtrent 45 prosent sjanse for resesjon syns vi det var riktig å skissere hva det risikoscenariet innebærer, sier han til DN.no.

Ifølge Nordea er det 40 prosent risiko for en mild resesjon, og fem prosent risiko for en dyp resesjon, der resesjon defineres som negativ vekst i brutto nasjonalprodukt i minst to kvartaler på rad.

Meglerhuset venter for eksempel 1,3 prosent vekst i USA i 2011 og 1,6 prosent i 2012 i sitte baseline-scenario. Med en mild resesjon forvandles estimatene til henholdsvis 0,7 til 1,2 og 0,5 til 1,5 prosents vekst. Med en dyp resesjon blir anslagene 0,5 til 1,0 prosents vekst i 2011, og -2,0 til -1,0 i 2012.

Økonomene skriver at ytterligere pengetrykking fra sentralbankens side for å stimulere økonomien er langt fra gitt. Men selv om Fed bestemte seg for å gjennomføre nye kvantitative lettelser – «QE3» – er det usikkert hvor effektivt dette vil være. Kombinasjonen av allerede lave renter og høy likviditet i banker og bedrifter, pluss innstramming i budsjettpolitikken, er faktorer som kan føre til en ny resesjon. Og det kan bli enda verre om USA får dårligere vilkår i kredittmarkedet i tiden som kommer.

I eurosonen er gjeldskrisen i flere land den største risikofaktoren som kan føre til en ny resesjon. Uansett påvirker amerikansk og europeisk økonomi hverandre.

- I realiteten kan en resesjon i USA lett forårsake en resesjon i eurosonen og omvendt, skriver Nordea Markets.

De tror imidlertid ikke at dette vil føre til en global resesjon, til det er veksten i Asia for sterk, og understreker at en resesjon i Vesten ikke vil være like lang som i 2008-2009.

Nullvekst i andre halvår

Men selv meglerhusets normal-estimater er dyster lesning. Som nevnt har Nordea Markets nedjustert vekstanslagene for USA til 1,3 prosent i 2011 og 1,6 prosent i 2012 - mot henholdsvis 2,7 og 3,0 prosent i forrige rapport. I mai-rapporten het det at veksten ville tilta i andre halvår 2011. Nå ligger det i stedet an til nullvekst.

- Svakt arbeidsmarked, finansuro og vedvarende svakt boligmarked svekker forbrukernes tillit til fremtiden og tilsier om lag nullvekst i BNP i annet halvår i år. Den økonomiske veksten anslås å ta seg gradvis opp gjennom 2012, men ikke nok til at arbeidsledigheten vil komme ned. Ledigheten vil trolig heller gå noe opp, spår Nordea.

- Euro-systemet rister i sine grunnvoller

Meglerhuset tror også det blir nullvekst i eurosonen i andre halvdel av 2011, og har nedjustert vekstanslaget for året som helhet til 1,6 prosent, mens man venter en vekst på 0,6 prosent i 2012, mot henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent i forrige rapport.

- Tiden med uro er nok ikke over. Vi har nedjustert våre vekstanslag for Eurosonen. Budsjettilstramninger, finansuro og svakere vekst i USA tilsier at det blir om lag nullvekst i BNP i andre del av innværende år, og en vekst på 0-1 prosent i 2012 og 1-2 prosent i 2013.

- Systemet rister nå i sine grunnvoller fordi brudd på reglene ble det normale, og fordi juks ble tolerert, kommenterer Steinar Juel i rapportens innledning.

- Det er ikke lett å se en snar og enkel vei ut av de problemene eurosonen sliter med.

Norge lite berørt

Da går det betydelig bedre med Norge, påpeker Nordea Markets.

- Solide offentlige finanser, høye oljeinvesteringer og høy byggevirksomhet gjør at norsk økonomi igjen ventes å bli begrenset berørt av lavkonjunkturen, heter det.

Meglerhuset noterer at bedrifter har meldt om lavere ordreinngang fra utlandet, men dette gir ikke foreløpig signaler om lavere vekst i Norge. Dette skyldes uberørte oljeinvesteringer, som atpåtil ventes å øke sterkt i år og neste år. Nye storfunn gir også gode utsikter fremover.

- Så lenge oljeprisen ikke faller under 80 dollar fatet er det liten grunn til å tro at lavkonjunkturen vil få oljeselskapene til å nedrevidere sine investeringsplaner, tror Nordea Markets.

Men takket være sterk vekst i fremvoksende økonomier i Asia venter ikke Nordea Markets at oljeprisen skal gå under 100 dollar de neste par årene.

Nordeas økonomer venter dermed en vekst i Norge på 2,6 prosent i 2011, 2,5 prosent i 2012, og 3,0 prosent i 2013.

Les mer fra Nordeas Økonomisk Oversikt:

Nordea spår boligpris-fest i 2012

Ny dipp kan sende oljeprisen under 85 dollar

Les også:

Svært lite sannsynlig at Orkla vil få kontroll med dette tilbudet

Nordsjøen er ikke død, dette er et funn i vedensklasse

Det Norske hentet inn 488 millioner kroner

Les flere nyheter her

- Svært lite sannsynlig at Orkla vil få kontroll med dette tilbudet

Personvernpolicy