Meny

- Utspekulert prising

Utsrakt bruk av rabatter fører til at prisene i utgangspunktet settes høyere på drivstoff (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statoils argument om at pumpeprisene i Norge må settes høyt for å kompensere for rabatt, irriterer Forbrukerrådet.

- Det er først og fremst kjedene som tjener på lojalitetsbindinger gjennom rabattkort, ikke kundene. Det er en utspekulert måte å skaffe seg lojale kunder på, sier Gro Tvedt Anderssen, fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet.

De er generelt skeptisk til rabattkort. Når Statoil nå forklarer høyere pumpepriser i Norge enn i Sverige med at pumpeprisen må ta høyde for de mange rabattkortene, skaper det ytterligere hoderisting hos Forbrukerrådet.

Les også: Må sette pumpeprisen høyt pga alle rabattkortene og Tredobbelt påslag på bensin i Norge

- Det argumentet faller på sin egen urimelighet. Alle ville med andre ord fått billigere priser uten rabattkortene, sier Anderssen, som mener det grenser til det umoralske å legge på prisen først, for så å kalle et avslag for «rabatt».

Da bonuskort på flyreiser innenlands ble forbudt i 2002, første det til klart skjerpet konkurranse på fly - med billigere priser for alle som resultat. Forbrukerrådet var en ivrig pådriver for å forby bonuskortene i luftfarten, men vil ikke gå innfor å forby også bonuskort på bensin.

- Man kan ikke forby alt man ikke liker heller. Bensinstasjon-kjedene har selv et ansvar for å gi oss den beste konkurransen, blant annet gjennom åpenhet om egne priser, sier Andreassen.

Hun understreker samtidig at de selvsagt ikke har noe imot at bensinstasjonene tjener penger, og

Statoil forklarer også de høyere drivstoffprisene i Norge med høyere lønnsnivå. Heller ikke denne forklaringen kjøper Forbrukerrådet.

- Hvis man ser på Sverige er det en langt høyere andel ubetjente stasjoner der. Dersom lønnsnivået i Norge er et problem, burde de kanskje konsentrert seg mer om å selge bensin gjennom ubetjente stasjoner, enn å selge boller og kioskvarer i tillegg.

Forbrukerrådet aksepterer at det er åpenbare forskjeller mellom Norge og Sverige, blant annet geografisk spredning av stasjoner og befolkningstetthet i tillegg til lønnskostnader. Men summen av disse forskjellene er ikke nok til å forklare over to kroner i prisforskjell per liter bensin, mener Forbrukerrådet - som tror en annen forklaring er for få aktører i markedet.

Situasjonen minner om den man har innen dagligvarebransjen, mener Forbrukerrådet, og påker blant annet på at det i Norge bare er seks bensinstasjonskjeder som konkurrerer, mens det i Sverige er dobbelt så mange.

- Alt tyder på at marginene er større i Norge. To kroner literen i forskjell høres mye ut, og kan trolig forklares ut fra større kjøpekraft og betalingsvillighet i Norge, mener Anderssen i Forbrukerrådet.

Les også: Tredobbelt påslag på bensin i Norge

Store geografiske forskjeller i Norge

Det norske Konkurransetilsynet har i mange år hatt oppmerksomheten rettet mot det norske drivstoffmarkedet. Det er allerede godt dokumentert at bruttomarginene på drivstoff i Norge er blant de høyeste i verden. Spørsmålet er om skjerpet konkurranse ville gitt lavere priser. Mye kan tyde på det, mener tilsynet.

- Det norske drivstoffmarkedet er kjennetegnet av få aktører, en høy andel betjente stasjoner og et stort antall stasjoner i landlige områder sammenlignet med andre land, påpeker tilsynet i en rapport publisert i fjor.

Men i likhet med Forbrukerrådet vil heller ikke Konkurransetilsynet ta til orde for forbud mot bonuskort, som i flybransjen.

- Det er en klar forskjell mellom kortrabatt på drivstoff, hvor man får en rabatt på hver enkelt kjøp, sammenlignet med et bonusprogram innenfor luftfarten, hvor man må gjøre flere kjøp av samme flyselskap for å få glede av en bonus. En kortrabatt i drivstoffmarkedet vil ha langt mindre innelåsende effekter enn bonuskort i luftfart, skriver seksjonsleder for energi og miljø i Konkurransetilsynet, Vegard Aandal, i en epost til DN.no.

Rapporten fra 2010 dokumenterer i stedet langt på vei at lavest priser finner man i svært begrensede geografiske områder der det er mange konkurrerende stasjoner, eller ubetjente stasjoner.

Flere konkurrenter og/eller flere ubetjente stasjoner er dermed en viktigere faktor for å presse prisene nedover i Norge generelt, mener tilsynet.

- Kjøp bensin «på tilbud»

De har også merket seg hvordan prisene varierer mer i områder der konkurransen synes å være tøffest. Prisene følger ofte et fast prismønster med priser lik listepris mandag ettermiddag, og fallende gjennom uken, før de settes opp igjen neste mandag ettermiddag.

Derfor er Konkurransetilsynets råd til norske bilister å i første omgang bli flinke til å utnytte «tilbudene» på bensin.

- Det sykliske ukemønsteret kan virke skjerpende på konkurransen, og komme forbrukerne til gode. Årsaken til dette er at prisbevisste kunder lettere kan forutberegne når en kan fylle rimelig drivstoff, og flytte sin etterspørsel til dager med lavere priser. Forbrukere som kan bør derfor velge å fylle tanker på lavprisdager. I drivstoffrapporten fra 2010 fremgår det også at bensinkundene faktisk har endret sitt handlemønster, understreker KT overfor DN.no.

Konkurransetilsynet varsler samtidig at de kommer til å gjøre nye undersøkelser av markedet, der blant annet forskjellene i forhold til Sverige vil undersøkes nærmere.

Tilsynet jobber samtidig for å styrke konkurransen ved å redusere eventuelle etableringshindringer. En aktør som ønsker å etablere seg i markedet er avhengig av leveranser av drivstoff. Et potensielt problem i den forbindelse er i dag behovet for å bygge opp depotkapasitet eller å måtte skaffe seg tilgang til eksisterende depoter for tilgang til drivstoff, påpeker tilsynet.

Les også: Må sette pumpeprisen høyt pga alle rabattkortene og Tredobbelt påslag på bensin i Norge

Privatøkonomi
Populært