Norge kan miste milliardkontrakter:

- Svært alvorlig for norsk shipping

Administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet (foto: Scanpix).
Administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet (foto: Scanpix).

EU-direktivet som truer norsk eksportfinansiering rammer shippingbransjen spesielt hardt. - Sterkt beklagelig at regjeringen ikke overskuer så alvorlige konsekvenser av et regelverk, sier Rederiforbundets leder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DN.no har denne uken skrevet om et EU-direktivet som truer norske milliardkontrakter - og som ble tatt inn i norsk lov uten at regjeringen ante hvilke konsekvenser det ville få. De nye reglene, som kom etter finanskrisen, fører til at den øvre grensen for lån som Eksportfinans kan gi til enkeltbedrifter fra nyttår kan bli redusert fra omlag syv til 1,4 milliarder kroner.

Supply hardest rammet

Det er spesielt offshore-industrien som rammes av de nye reglene, fordi prosjektene her er svært kapitalkrevende. Mest av alle vil dette ramme supply-rederiene, som leverer tjenester til oljeindustrien, understreker administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen. Ifølge Eksportfinans selv er 42 prosent av det totale lånevolumet relatert til shipping.

- Det blir svært alvorlige konsekvenser hvis dette blir stående. Det å ha en god finansiering er du helt avhengig av når du skal inn på kontrakter i utlandet. Hvis Eksportfinans’ låneportefølje blir redusert, så vil en tredjedel komme i brudd, sier de selv. Halvparten av Eksportfinans' samlede portefølje er knyttet til skip. Så dette er svært alvorlig, sier Henriksen til DN.no.

Eksportfinans bekrefter at en tredjedel av lånevolumet overstiger 1,4-milliarder-grensen som kan bli gjeldende fra og med nyttår. Det dreier seg om "relativt få aktører", ifølge kommunikasjonsrådgiver Elin Anundskås.

Rederiforbundets Sturla Henriksen sier at det særlig er de store offshore-rederiene på Vestlandet som vil bli rammet. Disse står for 80 prosent av all aktivitet på norske verft, ifølge Rederiforbundet.

- Ringvirkninger for underleverandører

På store skip er dessuten mellom 70 og 90 prosent av leveransene ofte fra norske underleverandører.

- Det innebærer at du har store ringvirkninger av denne aktiviteten, som vil kunne bli alvorlig svekket dersom man ikke får finansiering gjennom Eksportfinans som i dag, sier Henriksen.

Han vil ikke spekulere i om arbeidsplasser eller bedrifter i ytterste konsekvens kan gå tapt. Supply-rederier som DN.no har vært i kontakt med denne uken ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken.

Henriksen sier at han tok opp problemstillingen under et møte om markedsuroen mandag mellom nærings- og handelsminister Trond Giske, finansminister Sigbjørn Johnsen, partene i arbeidslivet og andre næringslivstopper.

- Jeg ba om at norske myndigheter så raskt som mulig finner en løsning slik at Eksportfinans kan videreføre sin virksomhet, og at man ikke får en tilleggsusikkerhet knyttet til Eksportfinans i en allerede urolig periode, sier Henriksen.

- Sterkt beklagelig

Sturla Henriksen reagerer også på at Giske sier til DN.no at «ingen var klar over virkningene» av direktivet da dette ble innlemmet i norsk lov ved årsskiftet.

- Det er sterkt beklagelig at man ikke overskuer så alvorlige konsekvenser av et regelverk. Dette er spesielt, sier Henriksen.

Rederiforbundet var i likhet med Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) og Norsk Industri blant instansene som fikk utsendt forskriftforslaget på høring i mars 2010. Han sier imidlertid at det var vanskelig for disse organisasjonene å forutse konsekvensene av direktivet.

- Det var ingenting i det høringsbrevet som ble sendt ut i sin tid som indikerte at Eksportfinans ville bli berørt. Det fremgikk ikke at det var en problemstilling. Norske myndigheter har ikke vært klar over det. Verken NHO, Norsk Industri, Rederiforbundet eller finansnæringen eller næringsdepartementet - selv ikke Eksportfinans - var klar over dette, sier Henriksen.

Eksportfinans var ikke blant høringsinstansene. De tok imidlertid kontakt med Finansdepartementet før forskriften trådte i kraft, og er midlertidig fritatt frem til 2012.

Finansminister Sigbjørn Johnsen sa til DN.no på onsdag at det nå arbeides "for å finne en løsning som best mulig ivaretar at formålet med virksomheten til Eksportfinans kan føres videre". Et permanent unntak er imidlertid ikke aktuelt, sier finansministeren.

- Det påhviler også Eksportfinans og dets eiere et ansvar for å innrette sin virksomhet i forhold til nytt regelverk, understreker Johnsen.

Les mer:

- Ingen var klar over virkningene

- Norske milliardkontrakter står i fare

- Jeg er redd for at det kan bli langvarig

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden