Verden spiser stadig mer oppdrettsfisk

En kineser frakter fisk fra et oppdrettsanlegg i Hubei-provinsen i de midtre delene av Kina. Nesten halvparten av all fisk som spises verden over, kommer nå fra oppdrettsanlegg, viste en rapport tirsdag (foto: Scanpix9.
En kineser frakter fisk fra et oppdrettsanlegg i Hubei-provinsen i de midtre delene av Kina. Nesten halvparten av all fisk som spises verden over, kommer nå fra oppdrettsanlegg, viste en rapport tirsdag (foto: Scanpix9.

Nesten halvparten av all fisk som spises verden over, kommer nå fra oppdrettsanlegg. Miljøvernere advarer mot følgene de stadig flere og større anleggene kan få for naturen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ber spesielt om at oppdretterne i Kina gjør mer for å begrense de økologiske skadevirkningene av virksomheten. Etterspørselen etter oppdrettsfisk er økende, og dermed øker også miljøfaren, heter det i en rapport som ble lagt fram denne uka.

I rapporten påpeker organisasjonen WorldFish Center at 47 prosent av all fisk som ble brukt til mat i 2008, stammet fra oppdrett, Siden da har andelen bare økt, og 90 prosent av verdens fiskeoppdrett finner sted i Asia.

Les: Norsk fisk kan tjene på japansk krise

– Det er svært usannsynlig at etterspørselen etter oppdrettsfisk skal gå tilbake. Derfor må vi finne ut av hvordan økende etterspørsel kan møtes uten at vi legger for store byrder på miljøet, sier Sebastian Troeng i miljøverngruppen Conservation International.

Laks og reker

Studien fra WorldFish Center tar for seg faktorer som energibruk, klimaendringer og forsuring av vann.

Les: Jubler over «utrolig» salg av fisk til utlandet

Ifølge studien er fiskeoppdrett mindre skadelig for miljøet enn andre former for matproduksjon, som for eksempel storfehold for produksjon av kjøtt. Men det aller mest miljøvennlige er et vegetarisk kosthold, blir det påpekt.

Studien viser at oppdrett av laks, ål, karpe og reker har størst påvirkning på miljøet. Først og fremst fordi disse artene er kjøttetere og dermed trenger fôr som det krever mer energi å lage.

I den andre enden av skalaen er oppdrett av muslinger og østers i tillegg til sjøgress, som har minst påvirkning på miljøet.

WorldFish understreker at studien viser at det er store forskjeller fra land til land, og håper at de enkelte land kan dra nytte av de beste erfaringene fra hverandre.

Flere vil satse

Oppdrett av fisk og annen sjømat har hatt en enorm vekst siden begynnelsen av 1970-tallet og sprer seg nå til nye regioner, som Afrika.

Ifølge studien fra WorldFish har blant annet etterspørselen av fisk økt betraktelig i folkerike afrikanske land som Nigeria og Egypt i kjølvannet av utbruddet av fugleinfluensaen på midten av 2000-tallet.

Les: Norge har slått knockout på laksekonkurrentene

USA, som i oppdrettssammenheng er en liten aktør, er blant de landene som nå ønsker å satse mer på oppdrett av sjømat.

Handelsminister Gary Locke sier at USA har et handelsunderskudd på 9 milliarder dollar i sjømatsektoren alene. Han mener at økt satsing på oppdrett både vil etterkomme den stadig større etterspørselen etter sjømat og samtidig skape sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Advarer

Men det er ikke miljøvernorganisasjonene enige i. De frykter økt forurensing, og advarer også mot at prisene på sjømat vil bli presset ned, noe som vil gjøre det vanskeligere for fiskerne.

– Det siste vi trenger er enorme oppdrettsanlegg til havs som kan spre sykdommer, og der millioner av oppdrettsfisk kan rømme fra anleggene og ødelegge villbestandene. Det setter turismen i fare og ødelegger levevilkårene for fiskere, sier miljøkonsulentselskapet Food & Water.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy