Flere i arbeid

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Antallet sysselsatte personer økte med 17.000 fra desember til mars, viser nye AKU-tall.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidsledigheten var i mars 3,3 prosent.

Justert for sesongvariasjoner var det 17.000 flere sysselsatte i mars (gjennomsnitt februar-april) enn i desember 2010 (gjennomsnitt november-desember). Økningen kom blant personer over 25 år, viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

Ledigheten for februar er revidert opp 0,1 prosentpoeng siden forrige publisering - til 3,2 prosent.

Den sesongjusterte ledigheten sank med 0,1 prosentpoeng fra desember til mars. 3,3 prosent av arbeidsstyrken er nå ledige. Nedgangen ligger innenfor feilmarginen.

Til sammenligning sank tallet på registrerte arbeidsledige hos Nav med 7.000 i samme periode.

Ledigheten ned i USA

I USA ble arbeidsledigheten redusert med 0,6 prosentpoeng mellom desember 2010 og mars 2011, til 8,8 prosent. Tyskland hadde i samme periode en nedgang på 0,3 prosentpoeng, til 6,3 prosent. I Frankrike ble arbeidsledigheten redusert med 0,1 prosentpoeng, og i mars var 9,5 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Alle de internasjonale tallene er sesongjusterte og hentet fra Eurostat.

Handelsbanken tviler på at AKU-ledigheten skal falle stort videre, ettersom den allerede ligger så lavt. Men Nav-tallene taler for at AKU-ledigheten skal holde seg på disse lave nivåene, mener analytikerne.

- Vårt estimat er dag også en uendret ledighetsrate på 3,1 prosent, det samme som konsensus. Bak dette estimatet ligger vår tro om at sysselsettingen skal vokse med om lag 3.000, indikert blant annet av Norges Banks regionale nettverk og sysselsettingskomponenten i PMI, men at arbeidsstyrken vil vokse like mye, slik at vi ikke får noen endring i ledighetsraten, het det i Handelsbankens morgenrapport som ble publisert før AKU-ledigheten kom i dag.

Les også:

Ledigheten faller - og jobbene strømmer på

Personvernpolicy