Klimautslippene øker kraftig

Gasskraftverket på Mongstad sørger for ett av landets største enkeltutslipp av klimagasser. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Gasskraftverket på Mongstad sørger for ett av landets største enkeltutslipp av klimagasser. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Utslippet av klimagasser økte med 4,8 prosent i 2010, etter to år med nedgang. Veksten var størst innen industri og transport.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oppgangen må sees i sammenheng med utslippsreduksjonene under finanskrisen i 2008 og 2009.

I tillegg førte en kald vinter med høye strømpriser til større utslipp fra fyring enn året før, viser foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Utslippene av klimagassen CO2 økte med 2,6 millioner tonn i fjor, til 45,4 millioner tonn.

Det er det høyeste utslippet av CO2 siden utregningene startet i 1973.

Mens samlede klimagassutslipp har økt med 8 prosent siden 1990, har utslippene av CO2 økt med drøyt 30 prosent.

Hovedårsaken er veksten i norsk olje- og gassproduksjon på 1990-tallet.

Solheim lover nye klimatiltak

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier regjeringen må pønske ut nye tiltak for å nå målene i klimaforliket. Utslippene av klimagasser økte med 4,8 prosent i fjor.

– Vi har lyktes med mange klimatiltak, men må gjennomføre enda flere for å få utslippene til å gå ned. Det er ingen liten jobb. Vi jobber intenst med nye tiltak og virkemidler i klimameldingen som kommer til høsten, sier Solheim.

Han medgir at jobben med å få ned utslippene fram mot 2020 blir krevende.

– Hvis jeg skal tenke høyt, så kan mer miljøvennlig kjøretøyteknologi og mer bruk av kollektivtransport inngå i en løsning, sier Solheim.

Kumøkk

Han har også merket seg forslag om å opprette et klimafond etter modell av NOx-fondet. Oljeindustriens landsforening har foreslått seg selv inn i en slik fondsløsning.

– Det er flere interessante tanker innenfor andre sektorer som bygg, avfall og jordbruk. Flere peker på at økt produksjon av biogass kan være en av løsningene. Det er en spennende tanke at Norges neste gassfelt faktisk kan ligge i en haug med kumøkk på den norske landsbygda, sier miljøvernministeren.

OECD la fram sin rapport om miljøpolitikken i Norge i forrige uke. Den anbefaler at Norge i tillegg til 2020-målet også skal vedta et utslippsmål for 2050.

– Ifølge FNs klimapanel må samlet global reduksjon være på 50–85 prosent innen 2050 i forhold til 2000-nivået, så det er en betydelig jobb som vil gjenstå også etter 2020, sier Solheim.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy