Norge holder koken

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Tjenesteytende næringer smører veksten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for fastlands-Norge viste en vekst på 0,6 prosent i første kvartal.

Noe svakere enn ventet

Veksten i Norge var dermed svakere enn ventet. Ifølge 11 estimater TDN Finans har innhentet var det ventet en vekst på 0,7 prosent for fastlands-Norge. Veksten i foregående kvartal var 0,3 prosent.

- Veksten kom i hovedsak som følge av økt aktivitet i tjenesteytende næringer, heter det i rapporten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bruttoproduktet i de vareproduserende næringene gikk ned fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Særlig sterk var nedgangen i kraftforsyning som isolert sett bidro til å dempe veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,3 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i industrien falt med 0,2 prosent, blant annet som følge av nedgang i næringsmiddelindustrien, trelast og trevareindustri, ifølge rapporten.

Svak økning i bygging av oljeplattformer og i metallindustrien bidro til å dempe nedgangen. Bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet var om lag uendret fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011.

Tradisjonelt fiske økte med nær 25 prosent i 1. kvartal. Den sterke veksten må sees i sammenheng med kraftig nedgang i siste kvartal i fjor, heter det.

Uendret konsum

Samlet var konsumet i husholdningene om lag uendret i 1. kvartal. Varekonsumet gikk imidlertid ned med 0,9 prosent. Det aller meste av nedgangen i varekonsumet kan forklares med et sterkt fall i forbruket av elektrisitet, ifølge SSB.

Boliginvesteringene økte med nær 8 prosent i 1. kvartal. Byggearealstatistikken, som er hovedkilden for å beregne boliginvesteringene, har blitt revidert tilbake til 2008. Det førte blant annet til at veksten i investeringene var sterkere de tre siste kvartalene av 2010 enn tidligere antatt.

Økt import, redusert eksport

Import av tradisjonelle varer økte med 3,7 prosent fra 4. kvartal 2010. De største bidragene kom fra vekst i metaller og elektrisk kraft.

Eksport av tradisjonelle varer falt med 0,4 prosent i 1. kvartal, etter et fall på 4 prosent kvartalet før. Verkstedprodukter, metaller og kjemiske og mineralske produkter bidro sterkest til nedgangen, mens økt eksport av raffinerte petroleumsprodukter bidro til å dempe fallet.

Svak vekst i sysselsettingen

Antall sysselsatte personer økte for fjerde kvartal på rad. Økningen i 1. kvartal er beregnet til 0,3 prosent. De tjenesteproduserende næringene bidro sterkest til sysselsettingsveksten. I industrien gikk sysselsettingen ned med 1,1 prosent, mens den økte med 0,3 prosent i offentlig forvaltning.

Les også:

Nedgraderer Kina-vekst

EU utsetter trolig gjeldstak

Dette kan skje hvis eller når Hellas faller

Personvernpolicy