Så mye skal boligprisene stige

Norges Bank (foto: Scanpix)
Norges Bank (foto: Scanpix)

... men økt rente og økt boligtilbud vil dempe boligprisveksten, mener sentralbanken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Boligprisveksten har vært høy det siste halvåret, selv om boligprisene falt noe i april.

Boligprisene er kommet opp på et svært høyt nivå også justert for veksten i konsumprisindeksen. I april 2011 lå de reelle boligprisene over toppnivået fra sommeren 2007.

- Sett i forhold til disponibel inntekt er boligprisene likevel noe lavere, men fortsatt godt over gjennomsnittet for perioden 1985–2010, skriver Norges Bank i rapporten Finansiell stabilitet.

God vekst i disponibel inntekt, lav lånerente og positive forventninger til den økonomiske utviklingen har bidratt til veksten i boligprisene, påpeker Norges Bank.

Les mer fra rapporten her: - Husholdningene er sårbare

Solid prisvekst

Sentralbanken tror også på en brukbar prisvekst de kommende årene, men at den avtar noe.- Fremover venter vi fortsatt god vekst i disponibel inntekt. Men etter hvert vil imidlertid høyere lånerente kunne bidra til å dempe veksten i boligprisene, skriver Norges Bank i rapporten.

201120122013–2014
Boligprisvekst7,70 %5,20 %3,90 %
Lånerente etter skatt3,10 %3,80 %4,50 %
Realrente etter skatt1,10 %1,80 %2,10 %

- Forhold på tilbudssiden i boligmarkedet kan ha bidratt til press i boligmarkedet. Antall bruktboliger til salgs fortsatte å falle gjennom fjoråret. Boligbyggingen har vært på et lavt nivå, men har den siste tiden tatt seg opp. Samtidig er befolkningsveksten høy. De siste årene har antall fullførte boliger vært lavere enn veksten i antall husholdninger. Fortsatt høy befolkningsvekst og økte boligpriser tilsier at igangsettingen av boliger vil ta seg videre opp fremover. Økt tilbud av boliger kan dempe veksten i boligprisene, skriver Norges Bank.

- Kan få problemer med å betale lånet

Dagens lave rentenivå gir en lav rentebelastning for husholdningene, men stigende renter og veksten i boligprisene bidrar til at gjeldsbelastningen fortsetter å øke fremover.

- Økt gjeldsbelastning gjør husholdningene sårbare for inntektsbortfall eller en markert økning i renten. I en slik situasjon vil mange bli nødt til å redusere konsumet og en del ville kunne få problemer med å betjene lånene sine, skriver Norges Bank.

Omfanget av lån med avdragsfrihet har også økt noe de siste par årene. Muligheten for avdragsfrihet og forlenget nedbetalingstid på lån kan gi husholdningene mer fleksibilitet i stramme tider.

- Det kan derfor være hensiktsmessig at husholdningene ikke bruker opp dette handlingsrommet når tidene er gode og rentenivået lavt, skriver Norges Bank.

Les også:

- Trykket er høyt

Derfor blir boligprisene enda høyere

Rekordhøye boligpriser kan sikre bedre pensjon

Personvernpolicy