Meny

- Husholdningene er sårbare

BEKYMRET: Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad er bekymret for den høye gjeldsgraden hos norske husholdninger. Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges Bank mener husholdningenes høye gjeldsbelastning utgjør en risiko for norsk økonomi.

Norges Bank trekker frem to viktige risikofaktorer for den finansielle stabiliteten i Norge fremover: Statsgjeldkrisen i Europa og norske husholdningers høye gjeldsbelastning.

Vurderingen er gjort i årets første utgave av rapporten Finansiell stabilitet som visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad legger frem torsdag.

Høy gjeld

Norske husholdninger har en gjeldsbelastning på over 200 prosent av disponibel inntekt. Og gjeldsnivået er økende.

LES OGSÅ: - Trykket er høyt

Ifølge rapporten utgjør dette en risiko fordi husholdningene er sårbare overfor inntektsbortfall eller en markert økning i renten.

Vil ha nedre grense

Visesentralbanksjef Qvigstad peker på at nordiske banker har lave risikovekter på boliglån sammenlignet med andre banker. Bankene trenger derfor lite kapital for å yte slike lån.

Qvigstad mener det bør arbeides for å sette en nedre grense på disse risikovektene.

LES OGSÅ: Svaret er NÅ

- Baselkomiteen har foreslått at de nye kravene til bankenes kapital og likviditet skal innføres frem mot 2019. Norges Bank anbefaler at de nye kravene i Basel III innføres i norsk lov så raskt som praktisk mulig.

Innfasningsperioden bør være kortere enn det Baselkomiteen har foreslått, sier Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank torsdag.

Mindre utsatt

Samlet sett mener Norges Bank at det finansielle systemet i Norge er noe mindre utsatt enn da forrige rapport ble lagt frem.

- De makroøkonomiske forholdene her hjemme er bedret. Det har ført til lavere utlånstap og gode resultater for bankene, sier Qvigstad.

LES OGSÅ: «Soppen» er Norges dyreste kontorbygg

Ifølge visesentralbanksjefen har bankene benyttet resultatene til å styrke egenkapitalen. Det har ført til mer robuste banker, men Qvigstad er likevel bekymret for at mange banker bruker mye kortsiktig finansiering hentet i utlandet.

- Oppstår det igjen uro i finansmarkedene ute, kan tilgangen på finansiering svekkes. Oppfylling av de nye likviditetskravene i Basel III vil bidra til å gjøre bankene mer robuste overfor forstyrrelser i finansmarkedene, sier Qvigstad.

LES OGSÅ: Bygger i høyden

Populært