Meny

Rekordhøye boligpriser kan sikre bedre pensjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nedbetalte boliger kan bli en pensjonsmaskin.
Kalkulatorer

Dette tjener du på boligen din
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Pensjonssparing
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Boligprisene her i landet er nå på sitt høyeste nivå noen sinne, også justert for inflasjon, og mange analytikermiljøer forventer fortsatt prisstigning i sentrale strøk i årene som kommer.

Dermed sitter mange i pensjonsalder med nedbetalt lån på store verdier bundet opp i boligen.

- Høye og stigende boligpriser fører til at en del pensjonister kan få ut et høyere enkeltbeløp eller kan bruke av boligformuen som løpende tilskudd til pensjonen i en lengre periode, samtidig som det fortsatt vil være igjen verdier til eventuelle arvinger, sier Thor Sandvik som står bak Litt Extra, som er et lån som gis til personer over 60 år uavhengig av pensjonsinntekt.

Produktet som ble lansert i 2005 tilbyr seniorer avdragsfritt lån med pant i boligen.

100.000 i året til 95-årsdagen

Sandvik har satt opp et eksempel som illustrerer hvordan en moderat verdistigning vil slå ut i pensjonistbudsjettet og for arvingene:

Et par på 67 og 68 år har en bolig som er verdt fire millioner kroner i dag ønsker å bruke 100.300 kroner årlig av boligformuen i årene fremover.

De betaler en rente på syv prosent, som er rundt det Norges Bank mener vil være normalrente over tid. Boligprisen stiger tre prosent årlig, noe over forventet inflasjon.

Da vil resterende boligformue utvikle seg slik:

Etter 5 år: 4,04 mill.

Etter 10 år: 3,94 mill.

Etter 15 år: 3,62 mill.

Etter 20 år: 2,97 mill.

(Alle beløp er satt opp etter dagens kroneverdi. Grunnet inflasjon vil den reelle verdien være lavere. Det er ikke tatt høyde for utgifter/verdiøkning som følge av vedlikehold.)

Se hele den simulerte utviklingen både for årlig beløp og engangsutbetaling her!

- Det er ikke lett å si hvordan boligprisene skal være i fremtiden. Det vil alltid kunne være en fare for at boligprisene kan falle og at renten kan stige, medgir Sandvik.

Samtidig påpeker han at sparing i egen bolig har vært veldig gunstig i perioden hvor dagens pensjonister har eid sin egen bolig.

Uansett er seniorlånkunder garantert å beholde boligen uavhengig av hva som skjer med rentenivå, pensjonsinntekt, boligpriser og levealder.

Arvingene overtar boligen med gjeld, som vil avregnes mot boligens verdi på arvetidspunktet, men om gjelden er større enn verdien på boligen, dekker banken tapet.

- Greit å «spise opp» huset

- Et boligprisfall vil heller ikke være så alvorlig for kunden. Risikoen ved slike produkter ligger mer på banken, bekrefter fungerende direktør for finans og forsikringsavdelingen i Finanstilsynet Erik Lind Iversen.

- Bankene satser på at boligprisene skal stige, men vi har sagt at man må ta høyde for at boligprisene kan falle, sier han.

Renten på et slikt lån ligger som regel 0,5 til ett prosentpoeng over vanlig flytende lånerente.

Lind Iversen synes ikke det er problematisk at rentene på lånet akkumuleres og dermed legges til lånet, i stedet for at de betales.

- Det er greit nok for pensjonisten som ønsker å «spise opp» huset sitt, men bankene må være nøye på å kalkulere risikoen, sier Lind Iversen.

Finanstilsynet har ikke egne tall på seniorlån, men registrerer at rammelån øker mye.

- Vi ser at det er et hensiktsmessig produkt både for den enkelte låntaker og bankene, sier Lind Iversen.

Flest eldre med avdragsfrihet

Omfanget av lån med avdragsfrihet har steget de siste årene, og i fjor var hvert 6. lån avdragsfritt, ifølge den siste boliglånsundersøkelsen til Finanstilsynet.

De eldste låntakerne har både høyest andel slike lån, og lengst periode med avdragsfrihet. Finanstilsynet setter det i sammenheng med seniorlånene.

Nesten hvert tredje lån til låntakere over 67 år i 2010 avdragsfritt.

Stabil interesse

Ifølge Sandvik ser interessen for å bruke boligen pensjon ut til å være relativt stabil enten boligprisene er på vei ned eller på vei opp.

Heller ikke rentenivået har vært avgjørende, mener Sandvik.

Midt under finanskrisen da både banker og folk flest opplevde usikkerhet var det likevel noe mindre etterspørsel.

Interessen er klart størst blant «ungpensjonistene».

- De har nok litt andre krav til tilværelsen i form av forbruk og reiseaktivitet enn den foregående generasjon, sier Sandvik.

- Kan bli innelåst

Informasjonssjef Aud Helen Rasmussen i DnB Nor, sier de har valgt å ikke tilby denne typen lån.

- Vi tilbyr lån til alle aldersgrupper, men vi forutsetter at man i utgangspunktet har økonomi til å betale renter og avdrag. Antall eldre i befolkningen stiger. Dersom du velger å ta opp et stort lån i godt voksen alder uten å betjene verken renter eller avdrag, men legger dette løpende til lånesaldoen, kan du bli innelåst i dagens bolig. Dersom du etter en tid har behov for å flytte i en mindre leilighet eller omsorgsbolig kan du risikere å sitte uten egenkapital og en bosituasjon du ikke kommer ut av. Dette er en situasjon vi ikke ønsker å bidra til at våre kunder kommer i, sier Rasmussen.

Litt Extra

Tilbys boligeiere over 60 år, uavhengig av inntekt.

* Lån fås med pant i boligen.

* Kunden beholder eierskapet til boligen og får i tillegg en livsvarig rett til å bo i boligen.

* Lånet utbetales som et større engangsbeløp, som månedlig utbetalinger, eller en kombinasjon av disse.

* Det betales ikke renter eller avdrag, rentene tillegges lånets hovedstol.

* Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem eller død.

* Låneforholdet kan avsluttes når som helst.

* Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som må dekke tapet.

* Renten på lånet er flytende og til enhver tid noe høyere enn renten på beste boliglån.

* Kunden kan hvert år trekke fra forfalte renteutgifter i selvangivelsen, selv om du ikke betaler dem.

* Rundt 3.000 kunder har nå 1,9 milliarder gjennom produktet.

* Lånet tilbys av Sparebanken Bien, BNbank (seniorlån), KLP Forsikring, Lillestrømbanken, Strømmen Sparebank, Jernbanepersonalets Sparebank og Fornebubanken

Les også:

Derfor blir boligprisene enda høyere

Utleiedel betaler villadrømmen

- Det vanskeligste vi noen sinne har stått overfor

- Netcom er borte innen tre år

Privatøkonomi
Populært