Meny

Norge soper inn på krig og uro:

Bomber i Libya: 261 millioner - Økte inntekter: 23 milliarder

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For hver krone Norge bruker på å bombe i Libya, får vi nesten 100 kroner i ekstra oljeinntekter i år.

I nasjonalbudsjettet for 2011 regnet regjeringen med en gjennomsnittlig ojepris på 485 kroner i år. Men det var før uroen i Nord-Afrika og Midtøsten spredte seg og før bombingen i Libya tok til. Uroen har fått oljeprisene til å skyte i været. Så langt i år har oljeprisen vært på nær 620 kroner per fat.

Isolert sett betyr det enorme ekstrainntekter for den norske statskassen. I følge Oljedirektoratet produserte Norge i overkant av 2 millioner fat per dag i mars. Norge får altså 135 kroner mer per fat enn ventet for bare et halvt år siden.

I Libya for å beskytte sivilbefolkningen

Mandag gjorde utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo opp status for Norges militære engasjement i Libya og fikk - i hovedsak - støtte fra et samlet storting.

Natos aksjon i Libya har bakgrunn i den akutte situasjonen og Gaddafis trusler mot opprørerne. Resolusjon 1973 fra Sikkerhetsrådet i FN åpner for bruk av alle midler , unntatt okkupasjon, for å beskytte sivilbefolkningen. Gaddafi-regimet svekkes underveis. Kombinert med den internasjonale isolasjonen er det svært sannsynlig at en kollaps kommer - før eller siden.

- Dette er en skarp operasjon og et stort ansvar. Vi har sammen med våre allierte stanset angrep på Benghazi og andre områder hvor Libyas befolkning har vært truet og direkte angrepet av regimestyrkene. De norske styrkene har bidratt til å hindre store lidelser, og Gaddafis militære evne til å ramme sivilbefolkningen er nå betydelig redusert. Jeg er stolt over bidraget fra norske soldater, sa forsvarsminister Grete Faremo til Dagens Næringsliv tidligere i uken.

Bieffekten er en markant høyere oljepris

Olje- og energiminister Ola Borten Moe legger ikke skjul på at det er uroen i Nord-Afrika og Midtøsten som gjør at ekstramilliardene strømmer inn til statskassen.

- Sterk vekst i etterspørselen etter olje, stans i oljeeksporten fra Libya og uro i andre oljeeksporterande land i Midtøsten og Nord-Afrika bidrar til prisøkningen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av nasjonalbudsjettet.

Paradokset er at Norge selv bidrar til oljeprisoppgangen ved å være involvert i bombingen av Libya. Norske F-16 hadde per 9. mai fløyet totalt 315 oppdrag og har til sammen sluppet 289 bomber over Libya.

Kostnadene ved selve krigsoperasjonen i Libya utgjør bare 1,1 prosent av ekstrainntektene regjeringen ser for seg på grunn av høyere oljeinntekter.

Tidligere i uken orienterte forsvarsminister Grete Faremo Stortinget om kostnadene ved krigen i Libya. Da opplyste hun at merkostnadene for det norske bidraget til NATO-operasjonen Unified Protector vil være 261 millioner kroner.

Regnestykket ser slik ut:

83 millioner kroner: Grunnkostnader*

94 millioner kroner: Ekstra flytimer

84 millioner kroner: Ammunisjon

261 millioner korner: Sum

* Grunnkostnadene består av: Personellkostnader, driftskostnader i operasjonsområdet, etterforsyningstransporter, deployering og redeployering.

Kostnadene ved Norges krigføring i Libya summerer seg dermed til 261 millioner kroner. Samtidig venter regjeringen totalt 23 milliarder kroner i ekstra oljeinntekter som følge av uroen.

Vi får 10-15 dollar fatet mer

Oljemarkedsekspert Torbjørn Kjus i DnB Nor Markets bekrefter at bortfallet av libysk olje har hatt mye å si for oljeprisoppgangen den siste tiden.

- Pristillegget i oljemarkedet på grunn av bortfallet av libysk olje er på 10-15 dollar fatet. På toppen av det er det 10-12 dollar generell prispremie, det tilskriver jeg de andre landene rundt Libya. Denne prispremien var på 20-25 dollar før flushouten i forrige uke da oljeprisen falt kraftig, så nå er den på rundt 10-12 dollar, forteller han.

Libya er det eneste oljeproduserende landet i området som har opplevd krigshandlinger. Og det er bortfallet av oljeeksporten fra dette landet som er hovedårsak til oljeprishoppet. Libya produserte 1,6 millioner fat olje per dag før borgerkrigen brøt ut. Libysk olje er spesielt viktig fordi den i motsetning til mye annen råolje ikke bare er en lett olje, den er også søt. Det vil si at den naturlig inneholder lite svovel, en ettertraktet type råolje som mange raffinerier trenger for å produsere blant annet lavsvovelholdig bensin. Nettopp mangelen på lett og søt råolje bidrar til å holde oljeprisen oppe.

- I dag er oljeeksporten på bare 200.000 fat per dag, den var på 1,6 millioner fat, så det er mye som er borte. Libysk olje er lett og søt og går stort sett til europeiske raffinører. Italia var største tager av libysk olje med rundt 30 prosent, sier Kjus.

Les også:

Håver inn 23 oljemilliarder ekstra

- Fremstår som kutt

- 13 milliarder i gratis bagasje

- Det er mange kapitalister som driver slik

Ampera blir hybrid

Hever anslaget for boliginvesteringer

Dette «frykter» regjeringen


Les flere nyheter her

Populært