Meny

Oljefondet tjente 59 milliarder

Leder for Norges Bank Investment Management, Yngve Slyngstad, på sitt kontor (foto: Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Europa og USA veide opp for fallet i Asia.
Se også

Oljefondskalkulator
Oljefondskalkulator viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Oljefondet
Les mer om Oljefondet.

Oljeinntektskalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.

Statens pensjonsfond utland hadde en avkastning på på 2,1 prosent i årets første kvartal, tilsvarende 59 milliarder kroner.

Det viser kvartalsrapporten som oljefondsjef Yngve Slyngstad legger frem fredag.

Stigende aksjekurser i Europa og USA veide opp for kursfall i Asia i kvartalet.

- Bedre inntjeningstall enn ventet i en rekke selskaper, høyere olje- og gasspriser og forventninger om vekst i verdensøkonomien bidro til prisoppgang for europeiske og amerikanske aksjer, sier Slyngstad i en pressemelding fredag.

Slo referanseindeksen

Fondet er i hovedsak investert i aksjer og rentepapirer. Aksjebeholdningen hadde en avkastning på 2,9 prosent i kvartalet målt i internasjonal valuta, mens renteporteføljen hadde en avkastning på 0,7 prosent.

Fondet forvaltes etter en referanseindeks som er fastsatt av Finansdepartementet, som er fondets formelle eier.

Referanseindeksen hadde en avkastning på 1,8 prosent i kvartalet. Samlet ble meravkastningen dermed 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for fondet.

Pengemaskin

I fondets aksjeportefølje var det olje- og energisektoren som gjorde det best i kvartalet, fulgt av telekom og industri. Investeringen i den amerikanske oljegiganten Exxon Mobil ga den høyeste avkastningen målt i kroner.

Ved utgangen av kvartalet eide fondet aksjer for nærmere 14 milliarder kroner i oljeselskapet.

Fall i Asia

Den asiatiske delen av aksjeporteføljen hadde en negativ avkastning på 2,8 prosent i kvartalet. Dette ses i sammenheng med jordskjelvkatastrofen i Japan i mars. Omtrent fem prosent av aksjeinvesteringene var i Japan ved utgangen av kvartalet.

Ved utgangen av kvartalet var fondet investert i nærmere 8.700 selskaper og 8.700 rentepapirer fra 1603 utstedere. Aksjeporteføljen utgjorde 61,3 prosent, renteporteføljen utgjorde 38,6 prosent, mens eiendomsporteføljen var på 0,1 prosent av fondets totale verdi.

Spist opp av kronestyrkelse

Målt i norske kroner var det en beskjeden oppgang i markedsverdien av fondet. Avkastningen på 59 milliarder kroner og tilførselen på 38 milliarder kroner ble i stor grad «spist opp» av sterkere kronekurs, noe som isolert sett reduserte verdien med 73 milliarder kroner.

Fondet er imidlertid investert i internasjonal verdi og markedsverdien målt i norske kroner har derfor ingenting å si for fondets internasjonale kjøpekraft. Det er først når oljekronene en gang i fremtiden skal veksles tilbake til norske kroner at markedsverdien i vår hjemlige valuta spiller en rolle.

Les om oljefondet i forrige kvartal her: Oljefondet er verdt 3.077 milliarder kroner

Les intervju med Slyngstad etter oljefondets årsresultat her: - Vi er blitt vant til ekstremt stor usikkerhet

Les også:

- Det er mildt sagt tøv

Skjøt gullfuglen med Oljefondet

Populært