Meny

- Renten måtte opp

Sentralbanksjef Øystein Olsen satte i dag opp styringsrenten til 2,25 prosent (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv om det finnes mange grunner for at styringsrenten fortsatt bør holdes lav, mener Øystein Olsen det er på tide å starte returreisen til et mer normalt rentenivå.

- Det er alltid et sett av variabler, faktorer og forhold vi vektlegger når vi bygger opp analysen fra grunnen av. Da vil det alltid være forhold som isolert sett trekker i retning av at renten holdes på et lavt nivå. Men etterhvert som man samlet informasjon og summerte dette opp, så var det ikke et alternativ, sier Øystein Olsen til DN.no.

Olsen har nettopp avsluttet pressekonferansen i forbindelse med torsdagens rentemøte.

Les også: Norges Bank setter opp renten

«Skjønnsmessig» renteheving

For første gang har den ferske sentralbanksjefen meddelt det norske folk at renten blir satt opp.

I første omgang til 2,25 prosent. Men det kommer mer - selv om altså ikke alle faktorer taler for at renten skal opp.

I forbindelse med forrige rentemøte la sentralbanken frem en ny rentebane - prognosen for hvordan styringsrenten vil utvikle seg dersom alt går slik sentralbanken har sett for seg.

Den gangen la sentralbanken inn en «bobleforsikring». For selv om ikke alle de økonomiske indikatorene peker i retning av at renten må heves, mener sentralbanken en skjønnsmessig vurdering tilsier høyere rente - blant annet for å unngå at den lave renten fører til bobler i boligmarkedet.

Slik er det fortsatt, sier Olsen.

Har påpekt tilpasninger til lav rente

-Nå har vi ikke gjentatt analysen og endringer i rentebanen siden sist. Men det er fortsatt slik at de forholdene vi vektla i mars, knyttet til ulike avveininger og dilemmaer gjelder fortsatt. Generelt sett har vi en skjønnsmessig vurdering nå også, sier Olsen.

- Har renten ligget lav lenge nok nå - er dere bekymret for at husholdningene skal slå seg til ro med det lave rentenivået?

- Det er riktig at renten har ligget uendret lenge, i den grad man mener et år er lang tid - siste renteøkning var i mai i fjor. Det er også riktig at Norges Bank i ulike sammenhenger har påpekt sammenhengen mellom vedvarende lav rente og tilpasninger i økonomien, sier Olsen.

- Og isolert sett tilsier hensynet, ikke bare til finansiell stabilitet, men også til adferden i økonomien, med spare- og investeringsbeslutninger, at den isolert sett ikke bør ligge på det nivået i lang tid.

- Føre var

- Nå tilsier summen av avveininger at tiden er inne for å starte en utvikling i retning av å få renten opp på et normalt nivå.

- For å være føre var?

- Ikke for gjennomføringen av pengepolitikken - det er summen av avveininger vi gjør oss. Men med tanke på avveininger med tanke på finansiell stabilitet er føre var en treffende beskrivelse for vurderinger og bekymringer man måtte ha fordi nedsiden for norsk økonomi ligger i fremtiden.

Les også:

- Politikerne bestemmer renten

- Det var på tide å «walk the walk»

NHO mener sentralbanksjefen er umusikalsk

Les flere nyheter her

Privatøkonomi
Populært