Kan tape to ganger på én dårlig investering

- Unødvendig skattefelle

SJEKK NØYE: Skattebetalerforeningen minner om at man på ingen måte skal være sikker på at selvangivelsen er ferdig utfylt. Illustrasjon: Faksimile Skatteetaten.no
SJEKK NØYE: Skattebetalerforeningen minner om at man på ingen måte skal være sikker på at selvangivelsen er ferdig utfylt. Illustrasjon: Faksimile Skatteetaten.no

Mange tusen nordmenn har lidd sure tap i aksjer og spareprodukter. Skatteetaten gjør lite for å hindre at du taper enda en gang.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For de fleste går fristen for å levere selvangivelsen ut lørdag 30. april.

Trenden med at flere godkjenner selvangivelsen uten endringer - nå også uten å løfte en finger - fortsetter trolig i år. Men om du tror skatteetaten har gjort alt de kan for å fylle ut selvangivelsen din riktig, tar du feil.

- Absolutt ikke ferdig utfylt

- Vi må bare gjenta det nok en gang: Selvangivelsen er absolutt ikke ferdig utfylt, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen til DN.no.

Ikke engang opplysninger som skatteetaten selv sitter på, er nødvendigvis fylt inn for deg.

Les saken: Skatteetaten fyller ikke inn opplysninger de sitter på selv

- Det er skummelt. Folk regner med at det er nok å kontrollere at tallene i den aksjeoppgaven de har mottatt er riktige. Men man plikter å selv føre gevinst eller tap inn i selvangivelsen, opplyser Nilsen.

Halvparten glemmer det

Det er det slett ikke alle som gjør. En stikkprøveundersøkelse Skatt vest har foretatt, viste at over halvparten som hadde solgt aksjer i 2009, ikke førte opp gevinsten eller tapet i selvangivelsen.

Og fører du ikke opp en gevinst du har hatt, kan vanker det vanligvis 30 prosent tilleggsskatt - selv om du har handlet i god tro. Skattekontoret viser sjelden nåde, ifølge Skattebetalerforeningen.

Har du derimot tapt penger på for eksempel aksjer eller spareprodukter, trenger du ikke frykte ligningsmyndighetene. Da har du i så fall bare deg selv å stå til ansvar for når, eller kanskje heller om, du oppdager tabben. Da har du gått glipp av muligheten til å trekke fra 28 prosent av tapet på skatten.

Les også: Svenskekupp til 25.000

Det eneste som i dag er forhåndsutfylt i selvangivelsen er tap/gevinst på aksje- eller rentefond (se egen faktaramme nederst i artikkelen på hva som ikke er forhåndsutfylt).

I Skattebetalerforeningen skjønner de ikke hvorfor ligningsmyndighetene ikke gjør mer for å fjerne den tilsynelatende unødvendige skattefellen.

- Det hadde vært en stor fordel om disse opplysningene ble forhåndsutfylt i selvangivelsen. Vi har liten forståelse for at vanlige folk selv skal måtte føre inn gevinst eller tap når vi ser hvor streng straff man får for å glemme det. Slik det er nå fungerer systemet som en felle, fordi en lett kan misforstå opplysingsplikten når skattemyndighetene allerede sitter med opplysningene, sier Gry Nilsen.

Godt kamuflerte fradragsmuligheter

Enkelte fradragsmuligheter er vanskeligere å få øye på enn andre.

For eksempel kan man kreve fradrag også for "utgifter til inntekts ervervelse" ved kjøp av spareprodukter. Mange som kjøpte såkalte garanterte spareprodukter, har de senere årene gått i null når oppgjørets time har kommet. Det vil si at selv om produktet har gitt negativ avkastning, har garantien gitt det investerte beløpet tilbake. Det kan forlede til å tro at det ikke er noe å kreve fradrag for. Men det er det: Gebyret for etableringen av slike avtaler, ofte kalt tegningskostnader, kan man trekke fra. Her er det ofte snakk om mange tusen kroner i fradrag, dersom investeringen er stor.

Les også: - Kjøp denne aksjen nå

Har man gevinst, gir det også tilsvarende skattefradrag, ettersom gebyret reduserer den skattbare gevinsten.

Mange selskaper gjør sine kunder oppmerksom på denne muligheten gjennom brev til kundene sine. Blant andre Storebrand. I brevet er det også et vedlegg med en oversikt som kunden kan sende inn sammen med selvangivelsen.

- Det er på den måten vi kan hjelpe våre kunder å få med eventuelle tap i selvangivelsen. Stort mer kan ikke vi gjøre, sier informasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand Kapitalforvaltning.

- Underlig

Også han synes det er underlig at forhold som gir rett til fradrag på skatten ikke automatisk dukker opp i selvangivelsen. De som har lånt penger til kjøp av spareprodukter får paradoksalt nok automatisk skattefradrag for renteutgiftene. Tegningskostnadene blir derimot ikke automatisk innrapportert, påpeker han.

- Jeg satt selv og fylte ut min egen selvangivelse nå nettopp, og da stusset jeg over akkurat det. Det er rart at ikke slike opplysninger også kan bli innrapportert fra banken på lik linje med renter, sier den tidligere redaktøren av Dine Penger.

En oversikt over Storebrands aksjeindeksobigasjoner (spareprodukter) som har kommet til forfall (oppgjort) de siste tre årene, viser at 8 av 15 gikk i null. Det vil si at de gikk i tap medregnet tegningsgebyrer. Med andre ord er det mange kunder som kan ha krav på fradrag på skatten - men som går glipp av det dersom tapet ikke føres inn i selvangivelsen.

Tre års klagefrist

Samtlige av disse kundene har imidlertid fortsatt mulighet til å få sitt rettmessige skattefradrag.

- Det er nemlig tre års klagefrist på selvangivelsen. Det vil si at fradrag man har glemt for årene 2008 og 2009 kan kreves på selvangivelsen for 2010, understreker Sættem i Storebrand.

Også i en annen storbank, Nordea, har de sett problemet med at selvangivelsen ikke er så forhåndsutfylt som mange tror - og som den kanskje kunne vært.

- Vårt utgangspunkt er at vi ønsker at dette skal være så enkelt som mulig for kundene våre. Derfor er vi veldig positive til alle tiltak som kan være med å bidra til det, sier informasjonssjef i Nordea, Thomas Sevang.

Ifølge både Nordea og Storebrand har imidlertid ikke bankene alltid full oversikt over alle transaksjoner som kan ha betydning, for eksempel i forhold til spareprodukter som kan selges og kjøpes av flere finansselskaper.

- Så lenge det ikke er systemer som sikrer fullstendig oversikt på tallene, imøteser vi gjerne at for eksempel Skatteetaten tar initiativ til automatisering av opplysningene og forhåndsutfylling av selvangivelsen, mener Sevang i Nordea.

Les også: Skatteetaten fyller ikke inn opplysninger de sitter på selv

Dette er IKKE forhåndsutfylt i selvangivelsen din:

Gevinster og tap er bare forhåndsutfylt for fondsandeler (aksje- eller rentefond). Alle andre gevinster og tap må man selv føre opp. Følgende poster/beløp er altså aldri forhåndsutfylt .

(obs: listen er ikke uttømmende).

* Aksjegevinster - og tap (Norske og utenlandske, og uansett om gevinst/tap er forhåndsutfylt av skattemyndighetene i aksjeskjemaet RF-1088)

* Valutagevinst- og tap

* Gevinst/tap strukturerte produkter

* Skattepliktig gevinst/tap ved salg av fast eiendom (Overskudd/underskudd ved utleie av fast eiendom)

* Utenlandske banker, forsikringsselskap mv. som ikke er etablert i Norge har ikke plikt til å gi opplysninger til norske skattemyndigheter. Har man utenlandske bankinnskudd eller har handlet aksjer eller lignende via utenlandske formidlere må alle opplysninger føres opp, både beholdning, renter, utbytte, gevinst, tap osv.

Kilde: Skattebetalerforeningen.Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært