Ledigheten faller - og jobbene strømmer på

Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen (foto: Scanpix).
Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen (foto: Scanpix).

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har blitt 6.300 færre arbeidsledige siden april ifjor, viser nye tall fra Nav. Antall jobber har også økt merkbart det siste året.

- Bedringen i norsk økonomi har ført til lavere arbeidsledighet og flere ledige jobber. Antall ledige stillinger har økt for hver måned siden september og stadig færre opplever å bli arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Ved utgangen av april var 72.000 personer registrert som helt ledige hos Nav og arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent. Ledigheten har gått ned med åtte prosentpoeng siden april ifjor, og halvparten av nedgangen skyldes færre permitteringer.

Justert for normale sesongvariasjoner har det blitt 400 flere helt ledige den siste måneden. Denne økningen henger sammen med at det er færre som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Totalt sett har antall ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak falt med 1.200 personer i april.

Høyest ledighet blant yngre

Det har blitt færre ledige menn, mens det er like mange ledige kvinner nå som for ett år siden. Det er blant personer i starten av 20-årene og personer i 60-årene at ledigheten har gått mest ned det siste året, med henholdsvis 13 og 12 prosent. I disse aldersgruppene har også ledigheten gått noe ned for kvinner, men nedgangen er klart størst for menn.

Ledigheten er likevel høyest for personer i 20-årene, mens den synker med økende alder.

Færre ledige industriarbeidere

Ledigheten har gått mest ned for personer med yrkesbakgrunn fra industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag. Over halvparten av nedgangen i ledigheten innen industriarbeid kommer av at det nå er færre permitterte fra industrien enn det var for ett år siden.

Innen helse, pleie og omsorg, undervisning og barne- og ungdomsarbeid har ledigheten økt det siste året. Det er likevel fortsatt innen undervisning at arbeidsledigheten er lavest, med kun 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet er det innen bygge- og anleggsarbeid med 5,4 prosent.

Flere ledige jobber

I løpet av april ble det lyst ut 14 prosent flere ledige stillinger enn i april ifjor. Antall ledige stillinger har økt mest innen bygge- og anleggsarbeid, hvor det har blitt 56 prosent flere ledige stillinger enn på samme tid ifjor. Det er også en kraftig vekst i ledige stillinger innen industriarbeid ingeniør- og IKT-fag og for akademiske yrker. Innen butikk- og salgsarbeid ble det lyst ut 19 prosent færre stillinger enn i april i fjor.

Ledigheten gikk ned i alle fylker, med unntak av Østfold og Aust-Agder hvor ledigheten er uendret. Det er i Nord-Trøndelag, Finnmark og Rogaland at ledigheten har gått mest ned det siste året.

Les flere saker på Dn.no:

Svenskekupp til 25.000

Johaug selges internasjonalt

Varsler boligskatt med Gjedrem

Slik skal Kjos kutte kostnadene

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært