Kostbart å glemme inntekter i selvangivelsen

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Den som har hatt flere arbeidsgivere i fjor, bør passe på at alle inntekter er kommet med på den ferdigutfylte selvangivelsen. I motsatt fall kan straffen bli hard.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattekalkulatorer

Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning for pensjonister
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatter og avgifter 2011
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skattetrekk 2011
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2011.

– Vi har eksempler på folk som har fått store beløp i tilleggsskatt fordi de ikke har passet på at alle inntekter er med i selvangivelsen, forteller advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen. Inntektsposter er derfor av de beløpene hun anbefaler folk å sjekke når de mottar selvangivelsen i disse dager.

Høy straff

Hvis arbeidsgiver har vært for sent ute med sine oppgaver, slik at inntekter ikke er kommet med på selvangivelsen, er det skattyterens ansvar å sørge for at de kommer med. Gjør han ikke det, kan han ilegges 30 prosent tilleggsskatt. Det er mulig å slippe hvis man har en god grunn, for eksempel sykdom, men skattemyndighetene fører en streng praksis.

– Vi er enige i at det må være en reaksjon, for skattyteren er ansvarlig for at selvangivelsen er korrekt. Men vi synes 30 prosent tilleggsskatt er for strengt og har i et brev til Finansdepartementet foreslått en mildere tilleggsskatt, sier Nilsen.

Lite nytt med fradragene

Foruten inntektspostene bør en også sjekke de andre tallene i selvangivelsen.

Les: 20 punkter som krymper skatten

– Det er sjelden det er noe feil i tallene som kommer fra bankene, men i prinsippet bør en sjekke alle tall, sier Nilsen.

Hun forteller at det er lite nytt når det gjelder fradragene på selvangivelsen i år.

– Fradragene er de samme som tidligere, men de som har fått en endret livssituasjon, bør sjekke at dette også kommer fram i selvangivelsen. Det gjelder ikke minst dem som er blitt skilt i løpet av året og har omsorg for barn.

– Ellers ser vi at mange har lett for å glemme å rette reisefradraget sitt, og at de som ikke har oppgitt fødselsnummeret sitt går glipp av fradrag for gaver. Det er organisasjonen som mottar gaven som skal melde fra om det, men da må giveren sørge for at de har fødselsnummeret, sier Nilsen.

Rentefradrag og bolig

Dersom en har lån og betaler renter til andre enn norske banker, må en selv passe på å oppgi renteutgiftene. Det gjelder både lån hos arbeidsgiver, private lån og lån i utlandet.

Dersom en har refinansiert bolig og har utgifter i den forbindelse, for eksempel til takst eller tinglysing, kan dette også trekkes fra inntekten. Men det forutsetter at en passer på å føre det opp.

Les: Altinn klarte ikke ildprøven

Den detaljerte oppstillingen om bolig er den største endringen i selvangivelsen fra i fjor til i år. I selvangivelsen er opplysningene de fleste av oss leverte inn i fjor høst tatt med – boligtype, byggeår, areal og ny ligningsverdi.

– Mange får høyere ligningsverdi, men det er også mange som får lavere verdi, sier Nilsen. Hun viser til at verdien på boligen der man bor skal settes til 25 prosent av en anslått salgsverdi. Hvis en mener verdien er satt til over 30 prosent av den konkrete salgsprisen på egen bolig, kan man rette beløpet i selvangivelsen.

Elektronisk klage

– Hvis en vil klage på at verdien av boligen er satt for høyt, bør en helst gjøre det elektronisk. Før opp ny ligningsverdi, og kryss av for hva slags dokumentasjon du bygger på, enten det er takst, verdivurdering eller salg av tilsvarende boliger i nabolaget, forklarer Nilsen.

I første omgang holder det å rette i selvangivelsen. Hvis klagen ikke godtas uten videre, blir en bedt om å sende inn dokumentasjonen.

– Husk at ligningsverdien bare har betydning for formuesskatten. Betaler man ikke formuesskatt, er det altså ikke nødvendig å ta seg bryet med å innhente dokumentasjon og rette i selvangivelsen.

Fire skatteoppgjør

Gry Nilsen peker på at det kan være lurt å tenke litt gjennom hvordan året 2011 blir mens en gjennomgår fjorårets selvangivelse.

– Hvis en ser at en kommer ut med restskatt, kan det være fornuftig å se på om man skal justere opp skattetrekket i år, sier hun.

Dersom en har betalt for lite skatt i 2010, er det mulig å etterbetale såkalt tilleggsforskudd fram til 31. mai. Da unngår en renter på skyldig beløp.

Nytt av året er det ellers at det blir fire utsendinger av skatteoppgjør. Som tidligere får de med enklest ligning oppgjøret ved St. Hans. Men det blir også sendt ut oppgjør 15. august og 15. september før siste pulje kommer i oktober, som i tidligere år.

Sjekkpunkter på selvangivelsen

 • Du bør alltid sjekke tallene i selvangivelsen mot mottatte årsoppgaver.
 • Sjekk at lønnen er riktig – noen frynsegoder er skattefrie. Utgiftsdekning kan være ført som lønn.
 • Pass på å få med alle rentefradrag – også på private lån.
 • Sjekk at opplysningene om boligen din stemmer.
 • Sjekk at du er i riktig skatteklasse. Enslige forsørgere skal ha klasse 2.
 • For ungdom: Sjekk at du har fått BSU-fradraget på 20 prosent av sparebeløpet.
 • * Få med andel av fellesgjeld, formue og renter i borettslag eller sameie.
 • Sjekk at fradrag for fagforeningskontingent er med.
 • Du har krav på reisefradrag hvis du bor mer enn 19,8 km fra jobben.
 • Krev foreldrefradrag når du har barn under 12 år. Sjekk at du får med utgifter til barnehage, SFO og dagmamma samt kjøreutgifter.
 • Har du ingen endringer i selvangivelsen, trenger du ikke levere. Selv om du har levert, kan du gjøre endringer i den elektroniske selvangivelsen fram til 30. april kl. 24.

Personvernpolicy