20 punkter som krymper skatten

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Mange kan levere selvangivelsen tirsdag. Sjekk ekspertrådene først.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattekalkulatorer

Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning for pensjonister
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatter og avgifter 2011
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skattetrekk 2011
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2011.

1. Riktig skatteklasse: Ligningskontoret er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, men det er ikke alltid det skjer. Ikke minst ved samlivsendringer.

Du har rett til skatteklasse to hvis du er aleneforsørger. Hvis du har blitt eneforsørger i løpet av 2010 har ikke det kommet med på selvangivelsen.

De som har delt omsorg må passe på at de har fått klasse to de årene de skal ha det. Det skal de ha annet hvert år.

Året barnet fyller 18 blir man automatisk satt i skatteklasse 1, og da må man selv skrive om man fortsatt forsørger barna.

Du regnes som enslig forsørger hvis barnet ikke tjener med enn en halv G - 37.361 kroner.

Betales barnebidraget privat, ikke via bidragsfogden, settes du i skatteklasse 1, selv om du har vært enslig forsørger i en årrekke.

Skatteklasse 2 kan også lønne seg for ektepar der den ene ektefellen har svært lav inntekt. Så lenge bryllupet har stått innen utgangen av 2010 kan du be om klasse 2. Har du giftet deg etter 1. november 2009, og den ene parten er uten inntekt, må dere selv be om å bli lignet sammen. Klasse 2 betyr 11.819 kroner i lavere skatt.

2. Skattefrie lønnsinntekter: Kun inntekter som overstiger 1.000 kroner fra samme arbeidsgiver skal føres opp. Har du fått godtgjørelse for arbeid utført for skattefrie organisasjoner er grensen 4.000 kroner, og for privat arbeidsgiver - såfremt arbeidet gjelder hus og hytte er grensen 4.000 kroner.

3. Fri avis føres ofte feil i lønns- og trekkoppgaven. Har du et ekstra informasjonsbehov i jobben, kan du få dekket én eller flere aviser skattefritt, forutsatt at du selv betaler en dagsavis privat.

4. Telefoni og bredbånd: Sjekk i lønns- og trekkoppgaven at den skattepliktige fordelen ikke er for høy. Den skal maksimalt være 4.000 kroner hvis du får dekket en av følgende tjenester: Bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon. Får du dekket to eller flere abonnement er maksimalt skattepliktig beløp 6.000 kroner. I tillegg skal du skatte av innholdstjenester. For eksempel nedlasting av logoer, ringetjenester, stemmegivning og så videre.

5. Firmabil: Bilens listepris avgjør skattepliktig fordel. I 2010 utgjør fordelen 30 prosent av bilens listepris inntil 261.600 kroner, og 20 prosent av den overskytende verdien. Men for elbiler tar man utgangspunkt i 50 prosent av listeprisen.

Er bilen eldre enn tre år, settes fordelen til 75 prosent av dette igjen. Det vil si at bilen er registrert i 2006. Det samme gjelder dersom du i 2010 kjørte mer enn 40.000 kilometer i jobben. Har du hatt firmabil bare deler av året, skal du bare fordelsbeskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Husk at du har krav på reisefradrag (1,50 kroner per kilometer) (se nedenfor).

6. Billig lån i jobben: Har du lånt inntil 3/5G, 45.385 kroner, skal du ikke fordelsbeskattes selv om lånet er rentefritt, så lenge lånet tilbakebetales innen ett år. Inneholder lønns- og trekkoppgaven en skattepliktig rentefordel, må du huske på å også føre dette til fradrag som renteutgift.

7. Reisefradrag: Har du en reiseavstand på minst 19,8 kilometer har du krav på et reisefradrag. Fradraget utgjør 1,50 kroner per kilometer, uavhengig av reisemåte. Bare reisekostnader over bunnfradraget på 13.950 kroner skal føres i selvangivelsen.

8. Pendlere: Her er det gjerne snakk om store beløp, og dermed ekstra viktig å følge med. Tre fradrag er aktuelle: Kost, overnatting (losji) og reisekostnader. Førstnevnte er etter standardsatser, losji etter dokumenterte utgifter og reisekostnader etter standard kilometersats (1,50 kroner).

9. Aksjehandel: Alle kostnader i forbindelse med kjøp og salg av aksjer, for eksempel kurtasje er fradragsberettiget. Du må selv passe på at dette fremkommer i aksjeskjemaet. Denne oppgaven må dessuten sjekkes nøye. Andre omkostninger ved aksjehandel, for eksempel aviser, vps-kontogebyr, fagbøker/-tidsskrifter og så videre føres rett i selvangivelsen. Gi en begrunnelse for fradraget. Tap eller gevinst på aksjehandel er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. Pass på å overføre til selvangivelsen, ellers får du tilleggsskatt.

10. Skattepliktig aksjeutbytte fra norske selskaper er forhåndsutfylt i aksjeskjemaet RF-1088, og i selvangivelsen. Skattepliktig aksjeutbytte i utenlandske selskaper som omsettes på Oslo børs er også forhåndsutfylt i aksjeskjemaet. Mens andre utenlandske aksjer må beregnes i eget skjema (RF-1059) og utbyttet må overføres til selvangivelsen.

11. Barnehage: Både kommunale og private barnehager har plikt til å sende opplysninger. Fra og med i år har også private barnehager plikt til å sende inn melding om foreldrebetaling.

Dagmammaer har derimot ikke plikt til å sende melding om foreldrebetaling inn til ligningsmyndighetene. Derfor må du påse at du har fått riktig fradrag, inntil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for påfølgende barn (under 12 år). Har du to barn under 12 år er det 40.000 kroner for 2010.

12. Gaver over 500 kroner til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Maksimalt gavefradrag er 12.000 kroner. Mottakeren må imidlertid ha sendt inn melding om gaven til skattemyndighetene. Liste over godkjente gavemottagere finner du på www.skatteetaten.no/frivillige.

Har du gitt penger til en organisasjon og det ikke har kommet med i selvangivelsen må du kontakte organisasjonen og be den innberette beløpet innen 20. oktober.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner kan også føres til fradrag. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon. Kreves fradrag for mer enn 10.000 kroner, er maksimalt fradrag 10 prosent av alminnelig inntekt. Liste over godkjente institusjoner finner du på www.skatteetaten.no/forskning.

13. Fagforeningskontingenten er vanligvis forhåndsutfylt i selvangivelsen – hvis ikke må du selv sørge for at denne (inntil 3.660 kroner) blir med i selvangivelsen.

14. Ny formuesverdi på boligen: Alle boligeiere vil få en ny ligning i år. Selvangivelsen vil inneholde mer detaljerte opplysninger om boligen. Boligen man bor i skal settes til 25 prosent av anslått markedsverdi. Andre boliger man eier skal settes til 40 prosent av anslått markedsverdi. Fra og med 2010 gjelder det også når man eier fem eller flere utleieenheter.

Hytter er satt opp med ti prosent i 2010, men skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Fritidsboliger i utlandet har samme verdi som i 2009.

Det samme gjelder for de som har næringslokale. Og for disse kan ligningsverdien ikke overstige 60 prosent av markedsverdien.

Børsnoterte aksjer settes til 100 prosent av aksjeverdien.

15. Har du refinansiert for å oppnå lavere rente kan du trekke fra alle kostnader i forbindelse med refinansieringen, herunder tinglysingsgebyr og eventuell ny takst. Dette er ikke forhåndsutfylt.

16. Renter av private lån eller lån fra arbeidsgiver skal også føres til fradrag. Det samme gjelder lån som er tatt opp i utenlandsk bank.

17. Har du hatt tap på valuta, for eksempel på grunn av lån i fremmed valuta, må du selv beregne tapet og føre det opp i selvangivelsen.

18. Sykdom: Hvis du, eller noen du forsørger, har hatt uvanlig store sykdomsutgifter, kan du ha rett til særfradrag. Hvis utgiftene overstiger 9.180 kroner, kan du få fradrag for hele beløpet.

19. Du har rett til å trekke fra underholdsbidrag til separert eller skilt ektefelle.

20. Alle flytteutgifter ved bytte av jobb er i utgangspunktet fradragsberettigede, men dette er utgifter som omfattes av minstefradraget. Hvis flytteutgiftene og andre arbeidsrelaterte utgifter overstiger minstefradraget (72.800 kroner for 2010), får du i stedet fradrag for de faktiske utgiftene.

Les også:

- Mange får formuesskatt for første gang

Kjemper knallhardt for skatterabatt på renhold

Hotellpåske til en krone

Nå er høy lønn viktigere


Les flere nyheter her

Personvernpolicy