Norges Bank: – Regn med boligrente på 9 prosent

Hovedstyret i Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 2 prosent, men varslet samtidig en raskere retur til normalnivået enn rentebanen fra oktober tilsier. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad og direktør Jon Nicolaisen informerte om rentemøtet i Norges Bank onsdag.
Hovedstyret i Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 2 prosent, men varslet samtidig en raskere retur til normalnivået enn rentebanen fra oktober tilsier. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad og direktør Jon Nicolaisen informerte om rentemøtet i Norges Bank onsdag.

Folk med boliglån må regne med at renta i perioder kan ligge 3 prosentpoeng over normalen – rundt 9 prosent hvis prognosene holder stikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kalkulatorer

Din økonomi 2011
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Rente- og lønnendring
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Hovedstyret i Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 2 prosent, men varslet samtidig en raskere retur til normalnivået enn rentebanen fra oktober tilsier. Allerede før sommeren kommer renta til å begynne klatringen tilbake til et normalnivå på rundt 5 prosent.

Les: Ingen renteøkning idag

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad viste under pressekonferansen onsdag til at oppgangen i norsk økonomi har fått feste, og at markedsrentene ute har gått opp.

Første økning i styringsrenta kommer mest sannsynlig enten i mai eller juni. Deretter vil vi se mange og hyppige hopp i rentenivået utover høsten og neste år.

– Den nye rentebanen legger opp til en styringsrente på 2,75 prosent ved utgangen av 2011 og at den i løpet av 2012 skal opp på 4 prosent, sa Qvigstad.

Normalrente på 6 prosent

Hovedstyret i Norges Bank legger til grunn et normalnivå for styringsrenta på oppunder 5 prosent og advarte igjen folk som har og tar boliglån mot et rentenivå langt høyere enn dagens.

Les: SSB spår lånerente på 7,5 prosent i 2014

– En styringsrente på oppunder 5 prosent tilsier en normal boliglånsrente på 6 prosent. Men de som binder seg økonomisk til et boliglån i tjue år må også ta høyde for svingninger i denne perioden. Tidligere har det vært mulig å få boliglån til 3 prosentpoeng under normalen. Da bør man også legge inn høyde for et rentenivå som ligger tilsvarende over normalnivået, sa Qvigstad.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har tidligere advart mot bobletendenser i boligmarkedet som følge av den lave renta, kombinert med at bolig er et attraktive investeringsobjekter på grunn av gunstige skatteordninger.

Også finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) finner grunn til å advare folk mot at de gode rentedager snart er talte.

– Det er viktig at norske husholdninger ikke legger dagens lave rentenivå til grunn når de vurderer lån til kjøp av hus eller bil, sier han.

Gode tider i vente

Sentralbanken tegner opp lyse utsikter for norsk og internasjonal økonomi – «høy vekst i produksjon og sysselsetting de nærmeste årene» – i årets første Pengepolitisk rapport. Selv om naturødeleggelsene i Japan skaper stor usikkerhet rundt konsekvensene for verdensøkonomien, legger sentralbanken til grunn at oppgangen i Norge vil fortsette å øke farten.

Les: – Friskmeldt økonomi kan gi raskere renteøkning

Også for USA har sentralbanken oppjustert vekstanslagene i år og neste år, og den venter fortsatt vekst i eurosonen, først og fremst på grunn av utviklingen i Tyskland.

Finansministeren lover å holde tilbake på den offentlige pengebruken for ikke å sette ytterligere fart i renta, utover det sentralbanken varsler.

– Mulighetene for en så vidt sterk økonomisk utvikling understreker samtidig behovet for å holde igjen i finanspolitikken framover, både av hensyn til situasjonen for konkurranseutsatte næringer og for å bidra til en balansert utvikling i norsk økonomi, sier Sigbjørn Johnsen. (©NTB)

Personvernpolicy