Skatt på uførepensjoner

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik skattlegges uførpensjoner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på alderspensjon
Slik skattlegges alderspensjon.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssater som gjelder.

Skattebegrensning
Slik virker reglene for skattebegrensing.

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

  • Skatt på alminnelig inntekt (inntekt etter alle fradrag)
  • Trygdeavgift
  • Toppskatt
  • Formuesskatt

I forhold til lønnsinntekter er det tre ting som skiller seg ut. Det er lavere trygdeavgift, særfradrag for uførpensjon, og skattebegrensningsregel.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er økt fra 3,0 prosent til 4,7 prosent fra 2010 til 2011.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 3 prosent i trygdavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 39.600 kroner. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 39.600 kroner. Har du en lønnsinntekt på 40.000 kroner, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Toppskatt

Toppskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det spiller ingen rolle for toppskatten om det er lønns,- pensjons,- eller personinntekt fra næring.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er to trinn på skalaen. Laveste trinn har et innslagspunkt på 490.000 kroner i 2012 (471.200 kroner i 2011), med en tilhørende skattesats på 9,0 %. Innslagspunktet på det høyeste trinnet er 796.400 kroner i 2012 (765.800 kroner i 2011), med en tilhørende skattesats på 12,0 %).

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 7,0 % (ikke 9,0 %) på trinn 1. På trinn 2 betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller får nå hver sine fribeløp, men de lignes fortsatt sammen. Dette er satsene:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Formuesskatt 2012

Ugifte/Klasse2EktefellerSkatteprosent
Til kommunen:
0 - 750 0000 -1 500 0000,00%
750 000 og over1 500 000 og over0,70%
Til staten:
0 - 750 0000 -1 500 0000,00%
750 000 og over1 500 000 og over0,40%

Formuesskatt 2011

Ugifte/Klasse2EktefellerSkatteprosent
Til kommunen:
0 - 700 0000 -1 400 0000,00%
700 000 og over1 400 000 og over0,70%
Til staten:
0 - 700 0000 -1 400 0000,00%
700 000 og over1 400 000 og over0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 1, 5 millioner i 2012, og 1.400.000 kroner i 2011.

Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.


Skatt på alminnelig inntekt

Uførepensjonister får et særefradrag for uførhet på 2.667 kroner i måneden (32.000 kroner i året). Kravet er en uførhetsgrad på minst 2/3.

Uførepensjonister har også krav på skattebegrensning.

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 28 prosent.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 45.600 kroner i skatteklasse 1 i 2012 (43.600 kroner i 2011).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2012 på 26 prosent av pensjonen, maksimalt 65.540 kroner. I 2011 er det også 26 prosent, maksimalt 62.950 kroner.

Enslige forsørgere bli lignet i skatteklasse 2. Fordelen ved det er at man får dobbelt personfradrag. Les mer om skatteklasser her.

Her finner du oversikt over skattetsatsene og fradragsbeløp

Skattebegrensningen

I 2011 kan følgende få skattebegrensning:

  • Uførepensjonister med lav alminnelig inntekt og nedsatt ervervsevne med minst 2/3
  • Andre med lav alminnelig inntekt som mottar en av disse stønadene fra folketrygden: overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere og supplerende stønad til personer med kort botid i Norge

I 2010 kunne også pensjonister få skattebegrensning. Les mer om skatt på pensjonsinntekter her.

Les mer om hvordan skattebegrensningen utregnes her

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.