Meny

NHOs årskonferanse:

NHO holder på krise-varsko

NHOs administrerende direktør John G. Bernander, president Kristin Skogen Lund og statsminister Jens Stoltenberg diskuterer velferdsstaten. Foto: Thomas Vermes

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NHO-president Kristin Skogen Lund står fast på at norske velferdsordninger blir for dyre hvis man ikke gjør noe.

- Vi ønsker å bevare den gode velferden i Norge. Men selv oljepengene vil ikke være nok til å møte utfordringene vi vil møte. Allerede fra 2020 vil statens utgifter overstige inntektene.

Med denne advarselen åpnet president Kristin Skogen Lund i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) dagens årskonferanse i Operaen i Oslo.

Den har NHO gitt navnet velferdsfellen - marsjen ut av arbeidslivet, som utgangspunkt for organisasjonens ønske om å endre norske velferdsordninger.

- La oss justere!

- Vi er bedre stilt i Norge enn andre land. Det er da det er lett å bli passiv. La oss gjøre mindre justeringer. Det aller viktigste er å få flest mulig i arbeid, sa Skogen Lund, som oppsummert tre bølger som ifølge NHO utfordrer oss:

- Den første er eldrebølgen. Den gode nyheten er at mens dere hører på meg, øker den gjennomsnittlige levealderen med to minutter. Den dårlige nyheten er at de kommer på slutten av livet. Dette er dyre to minutter, sa Skogen Lund.

- Den andre bølgen er migrasjonsbølgen. Innvandringsbefolkningen vil doble seg innen få år. Det kan være bra, det, sa NHO-presidenten og la til:

- Men dessverre viser det seg at etter en stund vil heller ikke innvandrerne ha de mindre ansette jobbene. Og denne gruppen har lav yrkesdeltakelse. En slik gruppe kan ikke redde velferdsstaten.

Trygdebølgen

Kristin Skogen Lunds tredje og største bølge, er trygdebølgen.

NHO viser til nasjonalbudsjettet for å påvise en  stor vekst i antall uføretrygdede i landet.

At andelen uføre øker, ble bestemt avvist av alliansen For velferdsstaten i ABC Nyheter i går.

Les: Anklager NHO for velferds-tull.

Bjurstrøm mot krisemaksimering

På sin andre arbeidsdag etter sykemelding, slo arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tilbake mot svartmaling av situasjonen.

- Jeg velger å tro at NHO ikke ønsker å krisemaksimere. Jeg kjøper ikke uten videre konferansens undertittel om marsjen ut av arbeidslivet. Det er en dårlig beskrivelse av et land der sysselsettingen er 12 prosent over OECD-gjennomsnittet, og hvor sysselsettingen har økt med 300.000 det siste tiåret, hvor lønnsnivået har økt og flere og flere står lenger i arbeid.

Det sa Bjurstrøm, som neste uke vil møte kolleger på EUs arbeidsministermøte i Ungarn.

- Ingen arbeidsminister i Europa vil ikke bytte jobb med meg. De kommer ikke til å spørre om marsjen ut av arbeidslivet i Norge, men hvordan vi har fått så mange inn, framholder Bjurstrøm.

- Passiviserer

NHO-presidenten holder uansett fast på stor vekst i andelen av uføretrygdede i samfunnet.

- I 1995 var 12,5 på en eller annen trygdeordning. Nå er tallet 20 prosent, sa hun.

- Det er veldig dyrt å ha arbeidstakere i Norge. Minimum en halv million kroner i året. Derfor presses noen ut og inn i et sjenerøst, men passiviserende stønadsliv. Dette må man gjøre noe med, sa Skogen Lund før hun slapp løs foredragsholderne.

Da arbeidsministeren fikk ordet, pekte hun på bedriftenes ansvar:

- Oppgaven for oss er ikke å hindre flukten fra arbeidslivet, men å åpne døra til arbeidslivet for alle de som vil ha arbeid. Bedriftene må ønske og faktisk etterspørre mer av den arbeidsviljen og den arbeidsevnen som i dag ikke benyttes, sa Bjurstrøm.

På det punktet fikk hun støtte fra Frp-leder Siv Jensen:

- Næringslivet har faktisk en utfordring i å få til det, slo hun fast.

To tall fra budsjettet

Forskjellen på tallene fra NHO og fra For velferdsstaten, er å finne i to ulike grafer i Nasjonalbudsjettets figur 3.11.

En av dem viser en økning i antall personer på uføretrygd pluss ulike midlertidige ordninger. En annen kurve viser at antall permanent uføretrygdede holder seg konstant. Denne blir brukt av For velferdsstaten.

Les NHOs dokument.

Les For velferdsstatens mot-notat.

Artikkelen er oppdatert med uttalelser fra Hanne Bjurstrøm.

Privatøkonomi
Populært