Ny rapport:Anklager NHO for velferds-tull

Til tallkrig mot NHO: - De påstår det motsatte av det som kan dokumenteres av åpne kilder, sier Asbjørn Wahl i For velferdsstaten.
Til tallkrig mot NHO: - De påstår det motsatte av det som kan dokumenteres av åpne kilder, sier Asbjørn Wahl i For velferdsstaten.
Artikkelen fortsetter under annonsen

På årskonferansen i morgen advarer NHO om at norske velferdsordninger blir for dyre. - Tallenes tale viser det motsatte, hevder alliansen For velferdsstaten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
NHO og For velferdsstaten

Dette er NHO: Den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Medlemmene er ca. 20.000 bedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Bedriftene utgjør ca. 508.000 arbeidsplasser.

NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Kilde: NHO.

Dette er For velferdsstaten: En allianse av snaut 30 fagforbund og andre interesseorganisasjoner med i alt over 1 million medlemmer.

Formålet er å opprettholde og videreutvikle velferdsgoder og rettigheter. Avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av velferdsordninger. Aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker, at nyfattigdom vokser fram og at stadig flere støtes ut av samfunn og arbeidsliv.

Kilde: For velferdsstaten.

«Velferdsfellen».

Det er tittelen på Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) årskonferanse i morgen.

Dit har organisasjonen invitert statsministeren og alt som kan krype og gå av politikere og næringslivstopper til stormløp mot det NHO ser som uholdbare velferdsordninger i Norge.

– Eldrebølgen, trygdebølgen og migrasjonsbølgen innebærer at velferdsordningene våre ikke lar seg finansiere i fremtiden uten at langt flere kommer i arbeid. Regnestykket går ikke opp.

Det hevder NHO-president Kristin Skogen Lund foran årskonferansen.

- Bemerkelsesverdig useriøst

- Det er bemerkelsesverdig hvor useriøst NHO forholder seg til fakta. De påstår det motsatte av det som kan dokumenteres av åpne kilder.

Det sier daglig leder i alliansen For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, til ABC Nyheter dagen før dagen.

Til å bevise sine anklager, har alliansen fått utarbeidet en motrapport foran NHOs årskonferanse hos De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens NHO har lagt ut sin rapport Velferdsfellen her.

- Andelen uføre går ned

Gode velferdsordninger og rimelige minstelønninger bidrar stikk i strid med NHOs påstand til lavt «utenforskap», høy sysselsetting og høy verdiskaping, ifølge For velferdsstatens rapport.

Her går det fram at antall uføretrygdede er blitt langt lavere enn tidligere antatt. Blant annet anslo Sandmann-utvalget i 2000 at antall uføretrygdede ville stige til 377.000 i 2010. I virkeligheten har antall uføre ifølge figuren i For velferdsstatens rapport holdt seg konstant på snaut 300.000.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tvert i mot har andelen uføretrygdede av samtlige nordmenn gått ned i samtlige aldersgrupper over 25 år.

Også om de 50.000 midlertidig uføretrygdede i sin helhet blir regnet med, har utviklingen blitt bedre enn forventet, går det fram av De Factos rapport, som i morgen blir lagt ut på For Velferdsstatens hjemmeside.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Lar seg ikke finansiere

– Eldrebølgen, trygdebølgen og migrasjonsbølgen innebærer at velferdsordningene våre ikke lar seg finansiere i fremtiden uten at langt flere kommer i arbeid. Regnestykket går ikke opp, sier Kristin Skogen Lund, president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

- Finansiering er ikke bare et faktaspørsmål, men også politisk, bemerker Asbjør Wahl og forklarer:

- Jo, selvfølgelig

- Før jul snakket NHO mye om hvor mye skatten må øke i framtida for å finansiere dagens ordninger. Men de sa ingenting om den økonomiske veksten som likevel vil gi folk flest en stor økning i kjøpekraft, sier han og legger til:

- Regjeringens framskrivninger tilsier en bortimot dobling av kjøpekrafta til folk flest fram mot år 2050. Klarer man seg med for eksempel 80 prosent i reallønnsøkning, blir det ingen problem med å finansiere pensjonene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Lar dagens velferdsordninger seg finansiere i framtida?

- Ja, selvfølgelig, sier Wahl som har en utfordring til NHO:

Eldre som pariakaste?

- Det jeg lurer på, er hva NHOs alternativ er.

- Vil de at de eldre skal bli en pariakaste som ikke skal få del i velstandsøkninga? NHO må si det rett ut hvis man mener vi ikke kan finansiere de eldres levestandard på samme måte som resten av samfunnet, sier Wahl

Artikkelen fortsetter under annonsen

- De påstår at en stadig større del av befolkningen faller utenfor arbeidslivet. Det er jo direkte feil! Yrkesdeltakelsen har økt hvert eneste av de siste tiårene. Norge er nå på toppen av yrkesdeltakelse i verden.

Best med forskjeller?

Et annet tema som blir belyst i den nye rapporten, er spørsmålet om påstanden om at økte forskjeller i inntekt gir høyere yrkesdeltakelse. En tabell som sammenlikner tallene for ulike land, viser det motsatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge hadde i 2008 lavest inntektsforskjell idet de rikeste ti prosentene tjente 2,28 ganger så mye som de ti prosentene med lavest inntekt. Samtidig er sysselsettingsraten i Norge høyest, med 76,5 prosent i 2009.

I gjennomsnitt for alle OECD-landene er lønnsforskjellene 3,27, mens sysselsettingen ligger på 64,8.

I det andre ytterpunktet, USA, tjener de rikeste 4,89 ganger så mye som de fattigste. Men sysselsettingen er nede på 67,6 prosent.

- Si det som det er, NHO!

- Når NHO påstår at vi må ha større forskjeller i det norske samfunnet for å få flere i arbeid, er også det i strid med det vi vet. Arbeidsløsheten er størst i de landene hvor forskjellene er størst, sier Asbjørn Wahl.

- Skal NHO framstå som en seriøs organisasjon, kan de ikke holde på med slike omtrentligheter, sier Wahl og konkluderer:

- Si det heller som det er: At NHO er en interessorganisasjon som skal fremme avkastningen av selskapenes kapital og redusere offentlig sektor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med buksene nede

NHO har tidligere blitt tatt med buksene nede i sin behandling av tall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2009 hevdet NHO i sin kampanje mot formueskatt at den tidligere presidenten i NHO Reiseliv, Eric Saudan, måtte betale 123.000 kroner i formuesskatt for 2009.

- NHOs utregninger er gale. Saudans formueskatt vil bli kun 17.100 kroner, sa professor ved Norges Handelshøyskole Terje Hansen, til TV2.

- Det er så bunn-elementært at det er skremmende at NHOs eksperter på formuesskatt kan gjøre så elementære feil, sa Hansen til TV2.

Saudan hevdet han måtte selge unna eiendom for å betale skatten. TV2 avdekket at han ikke hadde betalt formueskatt og sto oppført med null i formue.

Artikkelen er oppdatert med lenke til rapporten Velferdsfellen.

Les flere nyheter på ABC Nyheter