Meny

Få vil arbeide til de når pensjonsalder

NHOs president Kristin Skogen Lund og NHOs administrerende direktør John G Bernander mener vi må være villige til å gjennomgå dagens velferdsordninger for å sikre velferdsstaten i årene som kommer (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bare to av ti kan tenke seg å arbeide etter at de er blitt 67 år, mens 52 prosent av de spurte i en undersøkelse vil gå av mellom 62 og 67 år. Gjennomsnittsalderen for når folk ønsker å gå av med pensjon er 64,5 år.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Synovate for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), ble presentert mandag i forkant av NHOs årskonferanse onsdag.

37 prosent av de spurte tror at de nye pensjonsreglene vil føre til at yrkesaktive vil slutte å jobbe senere, mens 15 prosent tror folk vil slutte tidligere, 25 prosent svarer ingen forskjell.

Velferdsfellen

NHOs årskonferanse handler i år om det organisasjonen kaller velferdsfellen. Budskapet fra NHO er at det må lønne seg å arbeide fremfor å være på trygd.

– Vi må ta tak i de strukturelle ordningene på et tidlig tidspunkt. Fra 2020 vil veksten i de offentlige utgiftene være større enn de offentlige inntektene. Det er et stort privilegium å være et rikt land, men vi må passe oss for å tro at dette varer evig og er uten utfordringer, sier presidenten i NHO Kristin Skogen Lund.

Tre bølger

NHO trekker fram tre bølger som spesielt vil utfordre velferdsstaten: Eldrebølgen, migrasjonsbølgen og trygdebølgen. NHO er særlig opptatt av at det er nødvendig å få ned antallet uføretrygdede og få flere i arbeid.

I Synovates undersøkelse svarer 70 prosent at de er helt enig (42 prosent) eller delvis enig (28 prosent) at trygdeordningene i Norge er så gode at det for noen ikke lønner seg å arbeide.

Samtidig er 72 prosent helt enig i at gode trygdeordninger er et viktig kjennetegn på et velferdssamfunn, mens 68 prosent svarer at de er helt eller delvis uenig i at det bør bli lettere å få trygd.

Svarene viser også at 85 prosent svarer at vi har meget gode eller ganske gode trygdeordninger her i landet.

– Arbeidsinnvandring lønnsomt

Videre går det fram at et flertall på 65 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at arbeidsinnvandring vil være lønnsomt på sikt for Norge. 44 prosent mener at økt innvandring er nødvendig for å sikre velferdsstaten, mens 51 prosent er uenig i dette. Hele 81 prosent mener at innvandrere bør ha de samme rettigheter til velferdsordninger som befolkningen ellers. Samtidig er 69 prosent helt eller delvis enig i påstanden om at økt innvandring vil gi ekstra stor belastning på trygdesystemet.

Undersøkelsen konkluderer med at 41 prosent av de spurte tror at dagens velferdsordninger blir dårligere i fremtiden enn de er i dag, 35 prosent svarer som i dag, mens bare 10 prosent tror de blir bedre.

Må lønne seg å jobbe

– Jeg går ikke god for alle svarene, men de viser at de tre bølgene treffer oss, og det må vi gjøre noe med. Jeg er ikke ute etter dårligere ordninger for dem som trenger trygd, men det må lønne seg å jobbe i forhold til å motta penger fra velferdsordninger. Vi må ikke gjøre valg som svekker verdiskapningen i Norge, understreker Bernander.

Når det gjelder innvandringen, sier han at vi i lengden ikke kan leve med at de som kommer til landet har lavere yrkesdeltakelse enn dem som er her fra før fordi det vil presse trygdene.

Bernander inviterer politikere og arbeidslivsorganisasjoner til et samarbeid og oppfordrer til at ingen går i skyttergravene av politiske eller ideologiske årsaker.

– Hvis vi ikke gjør noe noe for å sikre velferdsstaten, har vi om 15 år mistet den handlefriheten vi har i dag, sier John G. Bernander.

Les også:

Linn (30) må jobbe 2,5 år lenger enn moren

Unge vil jobbe lenger for å bedre pensjonen

Slik får du like høy pensjon som lønn

Linn (30) må jobbe 2,5 år lenger enn moren

Les flere nyheter på ABC Nyheter

Privatøkonomi
Populært