Meny

Den største trusselen mot Norge

Den største trusselen mot Norge

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alvorlig pandemi, ekstremvær, strømrasjonering og fjellskred topper lista over de verste hendelsene som kan ramme Norge.

For første gang har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet et nasjonalt risikobilde av de ti hendelsene vi burde frykte mest i Norge. Basert på sannsynlighet og konsekvens for verstefallsscenario er det fire naturhendelser som ligger øverst på lista. Disse er også en type hendelser som er vanskelige å forutsi.

På de neste tre plassene følger skipskollisjon, atomulykker og alvorlige gassutslipp, som alle ligger under kategorien systemsvikt. Nederst på lista ligger tilsiktede hendelser: Terrorangrep, cyberangrep og sikkerhetspolitisk krise. Disse regnes som mindre sannsynlige for Norge enn for eksempel for Storbritannia eller Nederland.

Still spørsmål

Dette er første gang et nasjonalt risikobilde er utarbeidet. Det ble presentert av seniorrådgiver Mats Ruge Holte i DSB på den nasjonale konferansen om samfunnssikkerhet og nye trusselbilder ved Universitetet i Stavanger mandag.

– Det er viktig å huske at risikoanalyse bare er et argument og ikke kan påberope seg større verdi eller mer troverdighet enn andre argumenter, understreker Holte.

Han mener risikobildet er viktig for at alle sektorer kan spørre seg i hvilken grad de ulike truslene kan ramme dem, og om de er forberedt:

– Jeg tror det er langt større tverrsektorielle risikoer enn man er klar over.

Må samordne

Konferansen ble åpnet med at riksrevisor Jørgen Kosmo satte spørsmålstegn nettopp ved samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet mellom sektorene generelt. Ifølge Riksrevisjonen er samarbeidet for samfunnssikkerhet i Norge sjokkerende dårlig. Kosmo tror ikke det står på penger, men på evne og vilje til å samordne på tvers av sektorer og avdelinger.

– Riksrevisjonens gjennomgang er deprimerende lesing. Vi må slutte å tro at ting ikke kan hende oss, sa Kosmo da han holdt sitt innlegg

Som eksempler trekker Kosmo fram at politiet i Norge er dårlig samordnet, informasjonssikkerheten i landet er mangelfull og flom og ras er dårlig forebygget. (©NTB)

Privatøkonomi
Populært