Meny

Her er eksperttipsene for din privatøkonomi

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Panelet gir sine viktigste råd og tips for 2011.

Her er en presentasjon av panelet, samt deres viktigste råd og tips for neste år.

Rolf Mæhle (48), assisterende direktør i FNO med ansvar for blant annet å følge husholdningenes økonomi og adferd. Siviløkonom.

* Mange yngre vil nok oppleve et tøffere arbeidsmarked og fortsatt vanskeligheter med å komme seg inn i boligmarkedet.

* Den etablerte delen av husholdningene deler jeg i to; de med en gjeldsgrad over 60 prosent og/eller høyere gjeld enn 2,5 ganger inntekt, bør prioritere nedbetaling av lån. Den andre kategorien står friere, og bør se nærmere på sin balanse. Det er ingen tvil om at mange i denne kategorien har evne til å ta høyere risiko ved å omplassere fra bank/nedbetaling av gjeld til aksjer/aksjefond. De kan i realiteten øke avkastningsmulighetene uten å øke risikoen nevneverdig.

* De «godt voksne» bør, dersom økonomien tillater det, vurdere å hjelpe barnebarna inn i boligmarkedet. Utnytt isåfall reglene om avgiftsfrie gaver (1/2G) og eventuelt bestemmelsene om avgiftsfritak ved periodiske ytelser til utdannelse eller oppfostring.

Gry Nilsen (51), fagsjef i Skattebetalerforeningen. Utdannet jurist/advokat.

* Alderspensjonister med lav eller moderat pensjon får tildels betydelig skattelette, mens de med høye pensjoner får skatteskjerpelse. For vanlige lønnsmottagere er det få endringer.

* Systemet for verdsettelse av boliger er lagt om fra 2010. Den økonomiske effekten blir først synlig og merkbar når man mottar selvangivelse og skatteoppgjør vår/sommer 2011. I likhet med pensjonsskatt er dette primært noe som berører den tilårskomne delen av befolkningen. Det er særlig bolig nummer to og tre, for eksempel utleieleiligheter, som får økt ligningsverdi. Men: Bolig er fremdeles et gunstig investeringsalternativ. Selv med økning av ligningsverdien vil ligningsverdiene ligge betydelig under markedsverdi og en belåningsgrad på henholdsvis 25 prosent på egen bolig eller 40 prosent på andre boliger vil «spise opp» ligningsverdien.

* Skattemyndighetene fortsetter sin kamp mot svart arbeid. Privatpersoner kan bli økonomisk ansvarlig for skatt og moms hvis betaling for utførte tjenester for eksempel til vaskehjelp over 10.000 kroner, er betalt kontant.

Lisa Reiakvam (40), Seniorkonsulent i Pöyry med ansvar for blant annet boligprisstatistikker. Samfunnsøkonom fra Blindern.

* Jeg tror prisene kommer til å stige fem til åtte prosent neste år. Det innebærer følgende for folk som vil gå inn i boligmarkedet eller flytte:

* Ikke vent med å kjøpe – når prisene stiger blir det bare dyrere å komme seg inn på boligmarkedet

* Kjøp før du selger – samme argument som ovenfor. Hvis du har bestemte meninger om boligen du ønsker å kjøpe og har en rimelig kurant bolig å selge, vil det som regel være lettere å få solgt enn å finne en bolig som passer. Hvis man selger før man kjøper må man enten ut på leiemarkedet eller så vil man oppleve et voldsomt press og kanskje ende opp med noe man ikke er fornøyd med.

* Husk at du (antagelig) kjøper bolig for å ha et sted å bo – ikke for å realisere en gevinst på et senere tidspunkt. Det å spekulere for mye i om prisene vil stige eller synke og så kjøpe/selge på grunnlag av det, har ikke så mye for seg når målet er å etablere en trygg og god bosituasjon

Gabriel Birkeland (51), seniorkonsulent og daglig leder i Tredjepart as, Jobbet med rådgivning ovenfor bedrifter og ansatte innenfor pensjon de siste 19 år.

* Fra sommeren 2011 vil det være mulig å ta ut tjenestepensjonen fra 62 år. Pensjonsleverandørene vil sende ut brev om dette. Still spørsmål om noe er uklart.

* afp stiller andre krav enn tidligere, det blir viktig å se om en kvalifiserer etter de nye reglene, eventuelt om det er noe en kan gjøre for å kvalifisere.

* For dem som er yngre kan man på Nav få en beregning over forventet alderspensjon, som sammen med forventet tjenestepensjon indikerer hva en vil få å leve av som pensjonist. Jo tidligere man har oversikt, jo lengre tid har en på å spare ved siden av, noe som vil bli nødvendig for mange.

* Står man ovenfor et jobbskifte, må en være klar over at en god tjenestepensjon er et betydelig «frynsegode».

Jan Ketil Arnulf (50 år), Førsteamanuensis i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, Har jobbet som konsulent innenfor lederutvikling, rekruttering og organisasjonspsykologi i privat og offentlig sektor.

* I det kommende året vil verden bare fortsette å bli mer global. Nesten all vekst må skje gjennom å tilknytte seg internasjonale markeder i en eller annen form (folk flest bor andre steder enn i Norge)

* Mitt råd til både ledere og privatpersoner på leting etter karrierer er derfor å være sensitiv for hva globaliseringen innebærer for dem selv, helt konkret. Mange bedrifter går glipp av store muligheter til vekst fordi de har manglet riktig tverrkulturell kompetanse blant ledere og medarbeidere. Vi må kort sagt klare å forholde oss til medarbeidere, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og byråkrater som tenker og snakker annerledes enn oss selv. Ta en kikk under juletreet og tell antall julegaver som er designet, produsert eller utviklet i Norge. Den beste julegaven kan være kunnskapen om hvor julegavene kommer fra.

Les også:

Klare for nedprioriteringer i 2011

- Disse to gruppene må være oppmerksomme

Slik unngår du økonomifellene i 2011

De nye reisetrendene

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært