Meny

Selskaper unndrar skatt for over 100 milliarder årlig

Penger som unndras fra beskatning går som oftest rett til privat forbruk (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norske selskaper unndrar trolig skatt for langt over 100 milliarder kroner hvert eneste år, anslår Økokrim. Det er like mye som det totale budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Selv om det ikke finnes noen oversikt over hvor mye penger som unndras beskatning i Norge, tyder beregninger i Sverige på at så mye som 5 prosent av brutto nasjonalprodukt, eller 127 milliarder 2009-kroner, unndras beskatning hvert eneste år. Det er omtrent like mye som det totale budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet, det aller største av departementene. For 2010 er budsjettet til Anne-Grete Strøm-Erichsens departement på 128 milliarder kroner.

For første gang har Økokrim laget en rapport der de vurderer ulike typer trusler mot samfunnet. Ved siden av skattekriminalitet anses også korrupsjon og trygdemisbruk som store trusler mot samfunnet de neste to årene.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea roper nå et varsku om det han mener er slapp norsk skattemoral.

–40 prosent av alle nordmenn synes svart arbeid er ok. Det er bekymringsfullt mange og innebærer langt på vei en legitimering av lovbrudd i en stor del av befolkningen, sier Schea til VG Nett.

Båter og biler

Skattekriminalitet begås stort sett av næringsdrivende, og det er særlig innenfor tjenesteytende bransjer som restauranter, bygg- og anlegg, transport, maling, bilvask og vedlikehold at skattemyndighetene har avslørt omfattende juks med tallene.

Pengene som egentlig skulle kommet fellesskapet til gode, kanaliseres noen ganger tilbake i selskapene, men oftest går det meste rett til privat forbruk. Ifølge Økokrim brukes pengene gjerne på investering i eiendom, biler og båter.

Les også : 500 østlendinger har innrømmet skattesynder

Flere politidistrikter har oppdaget utspekulerte skatteytere som melder adresseendring til bestemte steder i landet, der politidistriktene og kontrolletatene har størst arbeidsmengde. Håpet er selvfølgelig at sjansen for å bli avslørt som skattesnyter minimeres.

Seks identiteter

Økokrim fastslår i sin trusselvurdering at også trygdebedragerier utgjør en stor risiko for samfunnet. Innvandrermiljøer spesielt trekkes fram som eksempler der misbruk av trygdesystemet er blitt akseptert. Ifølge Økokrim sirkulerer det oppskrifter på hvordan velferdsordningene kan utnyttes systematisk.

Innenfor spesifikke etniske grupper har Nav avslørt omfattende sakskomplekser. Det kanskje beste eksempelet er drosjesvindelsaken i Oslo, der spesielt norskpakistanske drosjeeiere og sjåfører har vært involvert.

Et annet eksempel er et barn født ved hjemmefødsel som hadde hele seks identiteter. Mange lignende saker er under etterforskning og mange personer er allerede dømt. Svindelen kan føre til utbetalinger av store summer i ulike trygdeytelser gjennom en årrekke.

Det er særlig dagpenger og attføringspenger folk lurer til seg urettmessig. De fleste sakene dreier seg som regel om beløp fra 50.000 til 200.000 kroner.

I rapporten fastslås dessuten korrupsjon som en trussel mot samfunnet. (©NTB)

Privatøkonomi
Populært