Pensjonister og huseiere må sjekke skattekortet nøye

Pensjonister og huseiere må sjekke skattekortet nøye
Pensjonister og huseiere må sjekke skattekortet nøye

Skatteetaten sender i disse dager ut 3,6 millioner skattekort. Pensjonister og boligeiere oppfordres spesielt til å kontrollere at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere pensjonister vil få for høyt skattetrekk fordi forskriften til en ny overgangsregel ennå ikke er fastsatt av Finansdepartementet.

Bakgrunnen for oppfordringen fra skattemyndighetene er at det fra neste år er ny ligningsverdi på bolig og nye skatteregler for pensjon.

Boligverdi er med

Den nye ligningsverdien på bolig er med i grunnlaget for skattekortet og er merket med en stjerne i skjemaet som følger med kortet. Mangler stjernen, er ligningsverdien fra ligningen 2009 brukt.

For alderspensjonister og mottakere av AFP innføres det nye skattefradrag fra 1. januar 2011. Samtidig oppheves reglene om særfradrag for alder. Reglene om skattebegrensning for lav inntekt gjelder ikke lenger for dem som mottar alderspensjon eller AFP. Det er tatt hensyn til de nye reglene i skattekortet.

– Det er likevel viktig at pensjonistene denne gangen kontrollerer at grunnlaget for utskrivning av skattekortet er korrekt, lyder oppfordringen fra skatteetaten.

Flere endringer

Det er flere endringer som trer i kraft fra årsskiftet: Skattefradraget er på maksimalt 28.150 kroner. Fradraget skal sikre at minstepensjonister verken betaler inntektsskatt eller trygdeavgift av pensjonen.

Alle som har full pensjon, og er pensjonist hele året, får fullt skattefradrag dersom pensjonen er inntil 158.650 kroner. Fradraget trappes ned i takt med økt pensjon, og faller helt bort ved en pensjon eller AFP på mer enn 498.500 kroner i året.

En ny opplysning i skattekortet er det som kalles pensjonsgrad. Skatteetaten oppfordrer alderspensjonister og mottakere av AFP til å sjekke om pensjonsgraden står på vedlegg til skattekortet. Mangler pensjonsgraden, bør skattekortet endres for å få riktig skatt.

Før høyt trekk for noen

For enkelte pensjonistgrupper vil det bli gitt en overgangsregel som betyr en gradvis tilnærming over tre år til det nye skattekortet. Overgangsreglene vil bli fastsatt av Finansdepartementet i en ny forskrift.

Disse pensjonistgruppene vil få feil grunnlagsdata i skattekortet fordi det ikke har vært mulig å innarbeide virkningen av overgangsregelen i skattekortet. Skattetrekket som er oppgitt vil derfor være for høyt for pensjonistene som omfattes. Skatteetaten tar sikte på å sende ut brev med informasjon om overgangsregelen til flest mulig av dem som omfattes straks forskriften er fastsatt. (©NTB)

Personvernpolicy