Stabil arbeidsledighet

Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen (foto: Scanpix).
Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen (foto: Scanpix).
Artikkelen fortsetter under annonsen

3,5 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid, viser nye AKU-tall. Også sysselsettingen er stabil.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mål for arbeidsledighet

Det er to mål på arbeidsledighet i Norge:

NAV's tall for registrerte arbeidsledige. SSBs tall basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak.

NAV teller opp hvor mange som registrerer seg ved arbeidskontorene. Det er likevel noen som ikke registreres i NA-tallene. Tallene legges frem månedsvis ved slutten av hver måned.

Totalt sett er antall AKU-ledige noe høyere enn antall ledige ved NAV.

Arbeidsledigheten holdt seg stabil fra juni til september. I september utgjorde de arbeidsløse 3,5 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til SSB.

Det var ingen endring i den sesongjusterte ledigheten.

Arbeidsledigheten for juni ble revidert ned 0,1 prosentpoeng siden forrige publisering - til 3,5 prosent.

Til sammenligning sank tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære på tiltak hos Nav med om lag 1.000 personer i samme perioden. Også disse tallene er justert for sesongvariasjoner.

Stabil sysselsetting

Sysselsettingen holdt seg stabil i perioden. Fra juni til september viser AKU en nedgang på 2.000 personer. Det er innenfor feilmarginen.

Tallene kom ikke overraskende på analytikerne: DnB Nor Markets ventet at ledigheten ville havne på 3,5 prosent i september.

I sin morgenrapport skriver meglerhuset at en bratt økning i sysselsettingen fra april til juli går sammen med en bratt nedgang i antall ukeverk, noe som kan tyde på vridning mot mer deltidsarbeid. Sammen med en svakt nedadgående trend i antall ledige stillinger tilsier dette at etterspørselen etter arbeidskraft ikke er stor.

- Det er utsikter til stabil sysselsetting det neste året. Ledigheten kan dermed øke noe videre, siden flere melder seg på igjen i arbeidsmarkedet, heter det videre i DnB Nors morgenrapport.

Les flere saker:

Midlertidig ansatt i 13 år

Jobber ekstra - lever fett

- Kan gi lavere rente enda lengre