Frp satser på eldre og skattelette

Frp-leder Siv Jensen la tirsdag fram partiets alternative statsbudsjett på Fagerborghjemmet i Oslo. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
Frp-leder Siv Jensen la tirsdag fram partiets alternative statsbudsjett på Fagerborghjemmet i Oslo. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fremskrittspartiet prioriterer eldreomsorg og skattelettelser i sitt forslag til statsbudsjett for 2011. Partiet vil ha skattelettelser for alle pensjonister.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I opplegget for statsbudsjett øremerkes 2 milliarder kroner til drift av sykehjemsplasser i kommunene. Midlene avsatt til investeringstilskudd for nye sykehjemsplasser dobles. Dette skal gi rom for 3.000 nye plasser, 1.000 mer enn det regjeringen foreslår i sitt budsjett for 2011.

Regjeringen vil gi pengene til kommunene som rammetilskudd. Frp mener det er nødvendig med øremerkede tilskudd dersom de skal komme de eldre til gode.

Skattelette og nedskjæringer

I sitt alternative budsjett foreslår Frp skatte- og avgiftslettelser på 19 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Sin vane tro vil partiet redusere det offentlige forbruket ved å kutte i subsidier og statlig byråkrati i tillegg til å redusere bistandsbudsjettet. I alt foreslår partiet å redusere det offentlige forbruket med nesten 12 milliarder kroner. Frp skaffer også penger ved å selge statseiendommer og ved å sette ut statlige oppgaver til private.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Partiet bruker vel 5,8 milliarder kroner mer enn regjeringen neste år. Dette finansieres ved at overføringen til staten fra Oljefondet reduseres fra 135 milliarder kroner til vel 129 milliarder kroner.

Les også: Fortsatt solid borgerlig flertall

Partileder Siv Jensen sier at budsjettforslaget må betraktes som et første skritt på veien mot etablering av et «friere og bedre samfunn for enkeltmennesket på alle samfunnsområder».

Mer til samferdsel

Frp vil også bevilge mer penger til samferdsel, mest til veiinvesteringer med 48,3 milliarder kroner mer enn regjeringens forslag. Pengene skal blant annet gå til motorveiutbygging mellom de største byene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

6,8 milliarder mer til jernbanen skal i hovedsak brukes til godstransport over lengre distanser og persontransport i tett befolkede områder.

Bevilgningene til transport øker med vel 3,4 milliarder kroner når innsparingene også tas med.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre prioriterte områder er justissektoren og Forsvaret. Justisdepartementet får økte rammer på 796 millioner kroner, mens Forsvarsdepartementet blir rustet opp med vel 1,9 milliarder kroner. Bevilgningene til helse øker med nesten 3,3 milliarder kroner.

Frp vil bruke 4,4 milliarder kroner mindre til statsforvaltningen. Utenriksdepartementets budsjett med bistand blir foreslått redusert med nesten 8,2 milliarder kroner. Landbruksdepartementet med jordbrukssubsidier får redusert rammene med 6,4 milliarder kroner. Frp vil også ha en nedgang på drøyt 1 milliarder kroner til kulturformål.

Skatter og avgifter

Reduksjon av skatter og avgifter står sentralt i budsjettforslaget. Partiet vil imidlertid avskaffe fradraget for fagforeningskontingent.

Ellers forslår Frp å øke minstefradraget for lønnsinntekter til 90.000 kroner og øke innslagspunktet for toppskatt med knapt 25.000 kroner til 500.000 kroner. Frp vil fjerne formuesskatten på sikt og foreslår at prosentsatsen reduseres neste år. Arveavgiften skal fjernes i sin helhet.

Som ved tidligere budsjettforslag vil Frp redusere bilavgiftene. Tobakk- og alkoholavgiften blir foreslått redusert med 10 prosent sammenlignet med regjeringens forslag. (©NTB)

Les også: - Regjeringen vil stå fritt til å endre pensjonen