Meny

Røkke: - Har senket risikoen

Kjell Inge Røkke (foto: Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjell Inge Røkkes Aker har brukt høsten på å selge selskaper og inngått avtaler om risikodeling.

- Aker fortsetter innsatsen med å styrke virksomhetene i porteføljene. Risikoen er ytterligere redusert i tredje kvartal. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom avtaler og transaksjoner i Aker Drilling, Aker Solutions og Aker BioMarine, skriver selskapets styre i en børsmelding i forbindelse med selskapets kvartalsrapport i dag.

Kjell Inge Røkke er styreleder og majoritetseier i Aker ASA.

Aker har fått merke belastningen ved å sponse konsernets mange oppstartsbedrifter. I august var markedsverdien av Akers børsnoterte aksjer i Aker BioMarine og Det norske oljeselskap redusert med en milliard kroner fra inngangen til 2010.

Les mer : Har «tapt» en milliard Røkkes dyre døtre

Rydder og reparerer
- Resultatregnskapet reflekterer at datterselskapene er på vei inn i en driftsfase, men bærer fortsatt preg av av at enkelte selskaper fortsatt er i en oppstarts- og investeringsfase med lave inntekter, skriver styret.

Akers rentebærende fordringer mot datterselskaper og tilknyttede selskaper er i tredje kvartal redusert med 0,2 milliard kroner til 5,7 milliarder kroner. Dette er 1,2 milliard kroner lavere enn ved årets begynnelse, skriver selskapet.

Enkeltselskapene begynner sakte, men sikkert å stå på egne ben poengterer selskapet i rapporten:

* Aker Drilling har ved utgangen av september 2010 en samlet kontraktreserve på 7,5 milliarder kroner. Det norske oljeselskap har i tredje kvartal forlenget kontrakten med Aker Drilling for leie av riggen Aker Barents fra juli 2012 til juli 2014. Den samlede kontraktsverdien for de to årene er estimert til å være i intervallet fra 350 til 380 millioner dollar. I tillegg er det inngått en ny opsjonsavtale som gir Det norske rett til å forlenge avtalen med ytterligere to år fra juli 2014. Aker Spitsbergen er på kontrakt for Statoil frem til juli 2013, og Statoil har opsjon på ytterligere fem ganger to år.

* Aker Solutions gjennomfører tiltak for å rendyrke sin offshore olje- og gass- leverandørvirksomhet og forenkle konsernets struktur. I oktober ble det inngått en avtale om å selge alle aksjene i Aker Marine Contractors for 250 millioner dollar.

* Aker BioMarine har i tredje kvartal inngått et partnerskap med Lindsay Goldberg. Investeringsfondet har kjøpt 50 prosent av aksjene i Aker BioMarines datterselskap Trygg Pharma for 280 millioner kroner, hvorav halvparten er knyttet til visse milepæler. Lindsay Goldberg og Trygg Pharma har i fellesskap kjøpt Epax - en av verdens ledende aktører for fremstilling av høykonsentrerte omega-3-oljer. Aker BioMarine har i oktober finansiert sin andel av oppkjøpet av Epax gjennom en emisjon. Aker har bidratt med 208 millioner kroner, og dermed opprettholdt sin eierandel på 83,3 prosent i Aker BioMarine.

Sliter på børsen
Aker ASA og holdingselskaper fikk et resultat før skatt på -283 millioner kroner mot -108 i samme kvartal året før, mens EBITDA ble -46 millioner kroner mot -36 i samme kvartal året før.

Markedsverdien av Akers børsnoterte aksjeinvesteringer har i sum økt med 0,9 milliard kroner i tredje kvartal. Kursen på Aker-aksjen steg 5 prosent i kvartalet til 116 kroner. I samme periode steg hovedindeksen på Oslo Bør 16 prosent.

Aker ASAs verdijusterte egenkapital er 19 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2010. Dette tilsvarer 262,80 kroner per aksje, og er en økning på 2,9 prosent fra halvårsskiftet.

Når Aker-styret ser i glasskulen ser de en fortsatt arbeid mot optimal finasiering av selskaper og mer av både oppkjøp, fusjoner og salg av virksomheter.

- Akers balanse gjør selskapet robust overfor uforutsette operasjonelle utfordringer og kortsiktige svingninger i markedene. Med balansen som fundament vil Aker fortsette å være en pådriver for industriell utvikling med et langsiktig perspektiv, skriver selskapets styre om fremtiden.

Les også: Aker Solutions selger datter for 1,5 milliarder

I går varslet Høyre-politiker Svein Flåtten at han ikke kom til å sitte stille å se på at Aker solgte ut mer av det delvis statseide Aker Solutions.

Les saken: - Nye Aker-salg må få følger

Aker
Tall i millioner kroner3. kvartal 20103. kvartal 2010
Omsetning1.9281.554
Driftsresultat104-129
Resultat før skatt-1864

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært