Meny

Ledigheten litt opp

Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen. (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I august utgjorde de arbeidsledige 88.000 personer, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken.
Mål for arbeidsledighet

Det er to mål på arbeidsledighet i Norge:

NAV's tall for registrerte arbeidsledige.SSBs tall basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak. NAV teller opp hvor mange som registrerer seg ved arbeidskontorene. Det er likevel noen som ikke registreres i NA-tallene. Tallene legges frem månedsvis ved slutten av hver måned.

Totalt sett er antall AKU-ledige noe høyere enn antall ledige ved NAV.

Det viser arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå, som legges frem idag.

Utviklingen er i tråd analytikernes forventninger.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten minket med 5.000 personer, eller 0,2 prosentpoeng, fra mai til august.

Stabil sysselsetting
Til sammenligning minket tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV med rundt 1.000 personer i samme periode. Også disse tallene er justert for sesongvariasjonar.

Sysselsettingen holdt seg stabil i perioden. Fra mai til august viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB en økning på 2.000 personer.

Ventet oppgang
- Delvis basert på de registrerte ledighetstallene fra NAV, tror vi her på en oppgang i ledighetsraten fra 3,3 prosent til 3,4 prosent, et syn konsistent med markedskonsensus. Dette tror vi vil bli drevet av at oppgangen i arbeidsstyrken vil overgå oppgangen i sysselsettingen som vi tror bli på rundt 2.000 (ned fra 4.000 sist), skriver Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten som ble sendt ut før ledighetstallene ble lagt frem.

Nordea Markets påpeker i sin morgenrapport at AKU-ledigheten har falt markant de to siste månedene, og var sist 3,3 prosent. Samtidig som sysselsettingen økte markant.

- Norges Bank har ikke basert sin renteprognose på at det er starten på en nedadgående trend i ledigheten og venter gjennomsnittlig ledighet på 3,5 prosent både i år og neste år. Vi deler den oppfatningen og venter en moderat oppgang i ledigheten i august målt i personer, men ikke nok til å trekke ledighetsraten opp til 3,4 prosent. Veksten i økonomien er neppe sterk nok til å trekke ledigheten ned, skriver Nordea Markets i rapporten sent ut før ledighetstallene ble publisert.

Lavere yrkesaktivitet blant de unge
Fra tredje kvartal 2009 til tredje kvartal 2010 falt yrkesaktiviteten fra 72,6 til 71,9 prosent. Nedgangen kom særlig blant de unge.

Mellom tredje kvartal 2009 og tredje kvartal 2010 gikk yrkesaktiviteten blant personer under 30 år ned med 2 prosentpoeng. Størst var nedgangen blant personer mellom 20 og 24 år. I tredje kvartal 2010 var 72,7 prosent i denne aldersgruppen yrkesaktive. Dette er en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra samme kvartal året år.

Samlet for alle aldersgrupper hadde både kvinner og menn nedgang i yrkesaktiviteten. Yrkesaktiviteten blant kvinner var i tredje kvartal 2010 68,8 prosent, og for menn 75 prosent.

Les flere saker:

Midlertidig ansatt i 13 år

Jobber ekstra - lever fett

Statoil-tallene er forferdelig dårlige

Oljearbeiderne vil ha ulempetillegg for maglende mobil

Populært