Nordmenn frykter fortsatt aksjemarkedet

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Mens svensker, dansker og finner brukte tredje kvartal til å øke risikoen i sine spareporteføljer, gikk norske sparere mot strømmen og reduserte risikoen ved å plassere enda mer penger i banken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kalkulatorer

Aksjefondssparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Nordnets Nordiske Sparebarometer viser at finnene fulgt av danskene har størst tro på aksjemarkedet. I Sverige er sparingen helt annerledes enn i de andre nordiske land. Svenskene ligger lavest i aksjer, lavt på banksparing og i særklasse høyest på fondssparing.

I tredje kvartal viser tallene at det i alle land unntatt Norge var en reell forskyvning fra kontanter til fond og aksjer mens nordmenn altså gikk i motsatt retning ved å selge seg ned i aksjer og fond og i stedet spare enda mer i bank.

Frykter aksjer

– Vår undersøkelse gir et representativt bilde av holdningene hos sparere i alle de nordiske land, men vi må være klar over at den er begrenset til de gruppene som sparer aktivt utover det «å sette pengene i banken», sier Nordnet-sjef Anders Skar til NTB.

Kalkulator: Så mye får du i meravkastning ved å nedre innholdet i spareporteføljen din

Han viser til det forhold at 70-80 prosent av alle nordmenn nøyer seg med å ha en bankkonto uten å spørre seg om hvordan man skal oppnå best mulig avkastning på pengene sine.

– Rundt 30 prosent av nordmenn sparer i fond av forskjellig slag mens andelen som sparer aktivt i aksjer er knapt 10 prosent av befolkningen.

Kalkulator: Hvor høy aksjeandel tåler du

Oslo Børs

Skar sier norske sparere har hatt en avventende holdning til aksjemarkedet gjennom hele 2010 mens de året før kjøpte aksjer og aksjefond i bøtter og spann.

– Når de nå har en fot på bremsepedalen skyldes det trolig at Oslo Børs så langt i år har gått opp og ned fra måned til måned, fra uke til uke. Selv om hovedindeksen nå er på sitt høyeste i år, er ikke oppgangen så stor hvis vi tar utgangspunkt i januar måned, sier Skar.

Kalkulator: Dette vokser porteføljen din til

Han forstår at private sparere har sittet på gjerdet og ventet på klare signaler som kan bidra til optimisme og fremtidstro i aksjemarkedet, men sier samtidig at Nordnet merket et tydelig omslag i slutten av tredje kvartal.

Låner mest

Mens nordmenn flest er mer tilbakeholdne i sin aktive sparing enn svensker, finner og dansker, er de aktive norske aksjesparerne desto mer villige til å ta risiko ved å lånefinansiere sine investeringer.

På dette området skiller nordmenn seg helt klart fra finske og svenske investorer og vi låner også mer enn danskene.

Kalkulator: Finn de billigste boliglånet

I første kvartal i år da mange fryktet en sterkere renteoppgang enn hva vi har fått, sank mengden lånefinansierte aksjer betydelig. Siden har dert vært stabilt og i tredje kvartal var det igjen tegn som tydet på økt vilje til å lånefinansiere aksjekjøp, viser undersøkelsen. (©NTB)

Personvernpolicy