Redaktørtaushet i Høyesterett

Spørsmålet om redaktører kan nekte å utlevere opplysninger som kan identifisere en debattant i et nettmedium er tema når Høyesterett tirsdag skal drøfte nok en prinsippsak om anonymitet på internett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I februar gikk Hedmark politidistrikt til retten for å sikre seg rett til å få utlevert IP-adressen og dermed identiteten til en mann som anonymt under pseudonymet «Finneren» på forbrukernettstedet DinSide.no i fjor høst fortalte om et lovbrudd han hadde begått i en diskusjon om skjulte funn av kulturminner.

Mannen fortalte at en runestein han hadde funnet på tomta si i Ringsaker ble solgt på auksjonsnettstedet eBay fordi han var redd for at myndighetene kunne starte utgravinger under huset på hans egen regning.

En privat samler kjøpte steinen for 20.000 kroner, opplyste mannen selv på nettsidene.

Kildevern

Først flere måneder senere reagerte Hedmark politidistrikt, men ansvarlig redaktør Petter Danbolt i Aller Internett AS har siden nektet å etterkomme kjennelsene om utlevering både fra Hedmarken tingrett og fra Eidsivating lagmannsrett.

– Vi vet hvem som står bak innleggene på nettsidene våre. Spørsmålet er om leserinnlegg på nettet skal ha krav på samme beskyttelse som andre kilder media er i kontakt med eller ikke. Det mener vi de skal ha ellers blir debatten meningsløs for nettmedier, sier stedfortredende redaktør Terje Johansen til NTB.

Saken er prinsipiell og Høyesterett har satt av to dager til behandlingen. Skulle landets øverste dommere ende på samme konklusjon som de to tidligere rettsinstansene, må DinSide overlevere de identifiserende opplysningene til politiet.

«Finneren» er redd

Den anonyme personen er anmeldt av Hedmark fylkeskommune for brudd på kulturminneloven og vil etter alt å dømme bli straffeforfulgt dersom adressen utleveres.

– Vi kjenner mannens identitet og har vært i kontakt med ham. Han er redd for følgene dersom han nå blir kjent, sier redaktør Terje Johansen i DinSide.

Brudd på kulturminneloven kan straffes med fengsel i inntil to år

«Ingen samfunnsnytte»

Striden står om anonyme leserinnlegg på nettmedier faller inn under redaktørenes rett til å holde kilders identitet hemmelig i henhold til straffeprosessloven.

– Dette er den første gang kildevernet settes på en alvorlig prøve i nye medier, sier Johansen.

Mens redaktøren av DinSide mener deltakere i nettdiskusjoner må anses som anonyme kilder, mener politiet i sin argumentasjon at det ikke er slik. Dommerne som behandlet anken i Eidsivating lagmannsrett var i likhet med Hedmarken tingrett ikke tvil om at tilfellet ikke falt inn under redaktørens kildevern.

– Lagmannsretten ser ingen samfunnsnytte i at pressen tillater at borgerne bekjentgjør sine miljølovbrudd på Internett og samtidig tilkjennegir et økonomisk motiv ved ønske om salg. Denne type ytringer kan lettvint modereres eller fjernes ved redaksjonell kontroll, dersom slik utøves, står det i kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett den 25. mai. (©NTB)

Personvernpolicy