Sikkerhetsstrategi for magre tider i Storbritannia

Den britiske regjeringen med statsminister David Cameron i spissen, går inn for kutt i innkjøp av militært utstyr i sin nye sikkerhetsstrategi. (Foto. Scanpix)
Den britiske regjeringen med statsminister David Cameron i spissen, går inn for kutt i innkjøp av militært utstyr i sin nye sikkerhetsstrategi. (Foto. Scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den britiske regjeringen trekker fram terror og dataangrep som de største truslene mot landets sikkerhet. Men kritikerne mener den tenker mer på sparing enn strategi.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vurderingen av truslene mot Storbritannia er laget av det nasjonale sikkerhetsrådet og danner bakteppet når regjeringen tirsdag skal legge fram en redegjørelse om landets militære styrker.

Les også: Nye trusler mot europeiske mål

Faren for terrorangrep i Storbritannia har lenge vært ansett som høy. Strategidokumentet lister også opp naturkatastrofer eller større ulykker og internasjonale militære konflikter der Storbritannia blir trukket inn, som noen av de alvorligste truslene. I tillegg kommer faren for atomspredning og mulige trusler fra stater som bryter sammen.

Dataangrep

Men dataangrep, det vil si angrep på datanettverk, er en ny og økende trussel som ble framhevet av landets innenriksminister Theresa May mandag.

– Det er en trussel for myndighetene, næringslivet og vår personlige sikkerhet, sa May til BBC.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

500 millioner pund (4,6 milliarder kroner) vil bli satt av til å bekjempe denne trusselen, ifølge BBC.

Men likevel blir regjeringen anklaget for å framheve terror og dataangrep for å kunne rettferdiggjøre at den ikke vil kjøpe inn like mye tungt militært utstyr til konvensjonell krigføring som før.

Tirsdag skal regjeringen legge fram en redegjørelse om strategiske forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Håpet er at rapporten fra sikkerhetsrådet skal overbevise kritikerne om at den tar utgangspunkt i strategisk tenkning, ikke behov for å spare.

Mangler strategisk evne

Men administrasjonskomiteen i Underhuset hevder prosessen har vært forhastet. Komiteen mener det er umulig å se at framoverskuende, strategisk logikk kan ligge bak kravet om å kutte forsvarsbudsjettene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi stiller derfor spørsmål ved om regjeringen har evne til å levere en redegjørelse som er strategisk på noen som helst måte, heter det i komiteens krasse rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle departementer har de siste månedene snudd hver stein for å lete etter innsparingsmuligheter. Regjeringen ønsker å få bukt med et budsjettunderskudd på 11 prosent av bruttonasjonalprodukt så raskt som mulig. Når spareplanen legges fram onsdag, vil de fleste departementer se sine budsjetter redusert med rundt 25 prosent.

Måtte mekle

Finansminister George Osborne krevde opprinnelig kutt i forsvarsbudsjettet på 20 prosent, noe som fikk forsvarsminister Liam Fox til å steile. Statsminister David Cameron måtte trå til som mekler, og budsjettkuttet antas nå å være på rundt 8 prosent, ifølge BBC.

Det er likevel mer enn hva landets militære ledere ønsker seg. De har advart mot at større kutt enn 4 prosent kan skade rikets sikkerhet.

Fox har advart mot at store kutt ville slå tilbake på de britiske styrkene i Afghanistan. Storbritannia har 10.000 soldater i landet og er den nest største bidragsyteren til de internasjonale styrkene etter USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til og med USA har blandet seg inn i debatten, og utenriksminister Hillary Clinton sa seg bekymret over de foreslåtte kuttene.

Kuttene vil også ramme britisk industri, som må regne med færre bestillinger av militært utstyr. Men to hangarskip vil bli bygget som planlagt, og utskiftningene i rakettforsvarssystemet Trident vil også gå etter planen. (©NTB)

Les flere nyheter på ABC Nyheter