«Norsk bane» med sterk kritikk av Jernbaneverkets planer:

Frykter kræsj for lyntog

For tretten år siden ble de nye togsettene til Flytoget på Gardermobanen presentert som høyhastighetstog. Nå legges planer for tog som skal gå adskillig fortere. Arkivfoto: Scanpix
For tretten år siden ble de nye togsettene til Flytoget på Gardermobanen presentert som høyhastighetstog. Nå legges planer for tog som skal gå adskillig fortere. Arkivfoto: Scanpix

Jernbaneverket har ikke tilstrekkelig kompetanse, mener selskapet som allerede har utredet høyhastighetstog i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Om få timer vil Jernbaneverket presentere de firmaene som skal starte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner for tog i Norge. Spillet om hvem som skal bygge ut, og ikke minst hvilke byer og tettsteder som kan få stasjoner, er dermed inne i en ny fase.

Selskapet som hyret inn eksperter fra Deutsche bahn (DB) og dermed allerede har lagt et grunnlag, er meget kritisk og tror prosessen havner på et sidespor.

I et skarpt brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa advarer Jørg Westermann som leder selskapet «Norsk bane A/S», mot å benytte fagetaten.

I brevet skriver han at Jernbaneverket lider av «manglende kompetanse» og at prosessen er i strid med mandatet fra departementet og at dette «etter alt å dømme (vil) føre til feilaktige konklusjoner».

Westermann mener Jernbaneverket ikke har en helhetlig tilnærming, at opplegget lider av logiske brister og at det i hvert fall er for tidlig å be om trafikkprognoser.

- En misforståelse

Et annet selskap som også har lagt planer for fremtidens høyhastighetstraseer, det privateide «Høyhastighetsringen A/S», gir ham en viss støtte, men de er ikke like skeptisk til Jernbaneverkets opplegg.

- «Norsk bane» har et poeng, men man trenger ikke allerede nå bestemme med fem meters margin hvor traseene skal gå, sier daglig leder Jon Hamre.

Hos Jernbaneverket sliter en derimot med å forstå kritikken fra «Norsk bane»:

- Dette må bunne i en misforståelse. I denne fasen skal en ikke gå inn på konkrete markeder, sier prosjektleder Tom Stillesby som mener dette skjer innenfor departementets mandat.

Jernbaneverket skal komme med sin anbefalning i 2012.

Les også: Får to år på seg til å utrede lyntog

Han sier at utredningene - som starter med vurderingen av seks korridorer - blant annet skal forsøke å avdekke hvordan nordmenns reisemønstre til og fra de store byene vil endre seg med høyhastighetstog, og Stillesby sier at det i dag ikke er mulig på si hvilke vurderinger som er best.

- Vi må nå få fastslått en del grunnleggende forutsetninger. Jeg mener «Norsk bane» hopper over et steg og går rett på løsningene, sier prosjektlederen.

- Frykter stans i prosessen

Selskapet «Høyhastighetsringen» (hvor Hamre er en av to eiere) vant ikke et oppdrag i denne anbudsrunden, men vil prøve på nytt når neste fases utredere skal bestemmes.

- Da har vi mer håndfaste ting å tilby, vi har jo allerede utviklet forslag til traseer i Sør-Norge, sier han.

«Norsk bane» har allerede brukt det aller meste av sin aksjekapital (de største enkelteierne er fjellkommuner uten eksisterende jernbanespor) på en utredning av traseer ved hjelp av det tyske jernbaneselskapet DB.

Les også: - Øker presset på en utredning

Selskapet har ikke deltatt i den anbudsprosessen som i dag konkluderes.

Daglig leder Jørg Westermann gir uttrykk for at selskapet regner med at hele prosessen vil stoppe opp, og at de både håper og frykter at prosessen vil skjære seg allerede denne høsten.

Det vil i så fall føre til at Stortinget vil måtte gi nye føringer til Jernbaneverket.

Oslo- Bergen via Haukeli?

En av de største forskjellene i vurderingene hos de to aktørene «Norsk bane» og «Høyhastighetsringen», er synet på trasé mellom Oslo og Bergen.

Mens Jon Hamre ønsker å starte arbeidet med Numedalslinjen, et 150 kilometer langt strekk, som vil låse fremtidens forbindelse mellom Norges to største byer til et alternativ som ligner dagens, vil konkurrenten bygge et helt nytt spor - over Haukeli og til Bergen/ Stavanger.

Les også: - Egne lyntogtraseer fullstendig urealistisk

Hos selskapets største enkelteier, den totalt togfrie kommunen Vinje i Vest-Telemark, støtter man entydig opp om vurderingene som gjøres av «Norsk bane» sin daglige leder.

- Det er ikke stor kompetanse på jernbaneutbygging i Vinje kommune, men vi mener at «Norsk bane» har gjort solide vurderinger, sier ordførerer Arne Vinje (SV).

- Vi er med på eiersiden fordi selskapet - på et helt objektivt grunnlag - har konkludert med at den såkalte Haukelibanen både økonomisk og jernbanefaglig er det beste alternativet. Kommunen er selvsagt opptatt av at Haukeli-alternativet bygges ut tidlig, sier Vinje som ikke vil uttale seg om de vil forbli eier hvis Haukeli-alternativet legges dødt.

«Norsk bane» ser derimot for seg at de vil kunne delta i den neste delen av prosessen, etter at Stortinget eller departementet har sett på saken nok en gang.

I den sammenheng er det interessant å merke seg at selskapet i april valgte tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik (Sp), inn i sitt styre. Westermann er klar på at det forventes at han benytter seg av sitt nettverk.

Og i sitt foreløpig ubesvarte brev til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), ber Westermann om et møte for å diskutere en alternativ utredning.

I går, onsdag, intervjuet ABC Nyheter Jørg Westermann om advarslene han har sendt departementet, men han valgte å trekke intervjuet etter å ha lest egne sitater i en sak hvor både eier, Vinje kommune, og selskapets nye styremedlem omtales:

«Eg sender deg eit framlegg. Slik det står no, kan eg ikkje gå god for noko som helst av teksten din og må i så fall be om få stroke alt saman», het det i en epost fra Westermann onsdag ettermiddag.

ABC Nyheter valgte ikke å benytte seg av Westermanns alternative tekst, noe som seint i går kveld altså førte til at han trakk hele intervjuet.

Personvernpolicy