Slaktes av Arbeidstilsynet

Tromsø kommune må gjennomføre en rekke tiltak for å bedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Blant annet må rutinene for konflikthåndtering bli bedre, slår Arbeidstilsynet fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En omfattende gransking av kommunens helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter (HMS) har endt opp i seks pålegg fra Arbeidstilsynet som må gjennomføres innen 1. februar neste år. Tilsynet har fra april til juni i år gått gjennom HMS-arbeidet ved seks ulike resultatenheter i Tromsø.

– Resultater fra tilsynene viser at kommunen må gjøre en rekke forbedringer. Vi har funnet avvik som vi synes er alvorlige og som vi krever det blir gjort noe med. Tromsø er en stor kommune. Det de gjør på HMS-området har konsekvenser for mange, og da er det viktig at ting er på stell, sier tilsynsleder Angela Westphal i Arbeidstilsynet til NTB.

Hun understreker at de også finner mye bra i kommunens HMS-arbeid og at de opplever kommunen som lydhør for innspill fra tilsynet.

Klare brudd

– Fra vår side er det helt klart at Tromsø kommune har gjort seg skyld i klare brudd på arbeidsmiljøloven, sier Bjørn Willumsen til Nordlys.no.

Fagforbundet mener kommunen har presset ni arbeidstakere ut av jobb de siste ni årene.

– Felles for halvparten av sakene er at det er snakk om verneombud eller tillitsvalgte. Felles for alle var at de havnet i konflikter med sine lokale ledere på ulike nivåer i enhetene, sier Willumsen.

– Ikke varslersaker

Rådmann Gøril Bertheussen har en ganske annen versjon av sakene. Hun sier til Fri Fagbevegelse at alle sakene er ferdigbehandlet, bortsett fra to som har havnet i retten.

– Willumsen kaller dette varslersaker, mens det i realiteten dreier seg om konflikter, uenigheter, langtidssykdom og andre ting, sier Gørild Bertheussen.

I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at de ikke går inn i disse enkelthendelsene innenfor rammen av dette tilsynet. Arbeidstilsynet tar heller ikke stilling i en vedvarende konflikt i fengselshelsetjenesten, men slår fast at det ikke er «iverksatt tilstrekkelige tiltak for å søke å løse konflikten».

Nye tilsyn

Kommunen må i løpet av et halvår blant annet kartlegge arbeidsmiljøet i alle de seks besøkte enhetene og lage handlingsplaner for arbeidsmiljøet. Tilsynet varsler også nye tilsyn neste år, hvor de blant annet vil se hvordan kommunen følger opp sykmeldte arbeidstakere. (©NTB)

Personvernpolicy