På den forsiktige siden

Sjefanalytiker Erik Bruce mener dagens uttalelser fra Norges Bank kan tyde på at sentralbanken kan komme til å vente med å heve renten ytterligere (foto: Scanpix).
Sjefanalytiker Erik Bruce mener dagens uttalelser fra Norges Bank kan tyde på at sentralbanken kan komme til å vente med å heve renten ytterligere (foto: Scanpix).

Norges Banks uttalelser kan tyde på at det går enda lengre tid før renten settes opp, mener sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Men markedet er ikke enig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges Bank holdt i dag styringsrenten uendret på 2,0 prosent. Beslutningen var som ventet.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener likevel at det er en viss endring i hvordan sentralbanken formulerer seg.

- Jeg tolker det litt på den forsiktige siden, men markedet ser ikke ut til å være helt enig med meg, sier Bruce til DN.no.

Kan ta seg god tid
Kronen styrket seg umiddelbart etter at rentebeskjeden ble kjent. Det kan tyde på at markedet tror at en renteøkning kan komme raskere enn tidligere antatt.

Bruce peker imidlertid på at sentralbanken i begrunnelsen for dagens beslutning skriver at «den underliggende prisveksten er noe under to prosent, og ny informasjon kan tilsi at prisveksten de nærmeste månedene blir litt lavere enn anslått i juni. På den andre siden ser det ut til at den samlede aktiviteten i norsk økonomi øker om lag i tråd med anslagene i siste pengepolitiske rapport»".

- Veksten er altså som ventet, men inflasjonen er noe på nedsiden. Og de kommer heller ikke med denne hoveduttalelsen om at alt går som ventet, noe de gjorde på forrige møte. Så jeg tror de, om noe, lener seg mer i retning av at det kan ta litt lengre tid før den neste renteøkningen kommer, sier Bruce.

Sprik i forventningene
Han tror kronestyrkelsen skyldes at markedet la vekt på formuleringen om at «hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler likevel for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå».

- Men det har ligget der hele tiden, sier Bruce.

Ifølge nyhetsbyrået TDN Finans er det stor variasjon i forventningene til den videre utviklingen i rentebanen. Mens de fleste utenlandske økonomene tror sentralbanken holder seg til rentebanen og høyner renten rundt årsskiftet, tror stadig flere av de norske makroøkonomene at rentebanen vil bli nedrevidert i neste pengepolitiske rapport.

Bruce tror neste renteøkning kommer i mai neste år.

Han mener Norges Banks uttalelser i dag støtter dette synet, men er likevel litt usikker på estimatet etter sterke arbeidsmarkedstall fra SSB tidligere i dag.

- Med kraftig vekst i sysselsettingen og fall i arbeidsledigheten gjorde at jeg begynner å lure på om den neste renteøkningen kommer raskere enn vi har trodd, sier Bruce.

Les også: Rører ikke renten

Også makroøkonom Tina Mortensen i Citigroup mener at rentebeskjeden var mer forsiktig enn forrige gang.

- Om en sammenligner uttalelsen med den fra august så skriver de at inflasjonen er litt lavere enn ventet. De kan være en indikasjon på at de forbereder seg på å nedjustere rentebanen i rapporten i oktober, sier Mortensen til TDN Finans.

Hun mener at venter at neste renteøkning vil komme i andre kvartal 2011.

- Jeg er mer eller mindre sikkert at det ikke kommer en renteøkning til i 2010, sier Mortensen til TDN Finans.

Les også:

Rører ikke renten

Sigbjørn Johnsen advarer husholdningene

- Sjeldent attraktivt å binde renten nå

Personvernpolicy