Ødelagt mobil? Du kan kreve mer tilbake enn du betalte

Hva koster egentlig en telefon som selges billig, med bindingstid til et abonnement? Svaret kan bli avgjørende dersom den går i stykker og du har krav på pengene tilbake (Foto: Scanpix)
Hva koster egentlig en telefon som selges billig, med bindingstid til et abonnement? Svaret kan bli avgjørende dersom den går i stykker og du har krav på pengene tilbake (Foto: Scanpix)

Har du kjøpt mobil med bindingstid som går i stykker? Da kan du kreve mer i erstatning enn du betalte for selve mobilen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

§ 49. Virkninger av heving og omlevering

Når kjøpet heves, faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort.

Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det som er mottatt, inntil den andre gir tilbake det han eller hun har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente, og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

Skal selgeren omlevere, kan forbrukeren holde tilbake det han eller hun har mottatt, inntil omlevering skjer.

Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen.

Kilde: lovdata.no

Kjenn reglene i Forbrukerkjøpsloven!
Husk at man i Norge har fem års reklamasjonsrett på blant annet mobiltelefoner. Om garantitiden er gått ut, gjelder fortsatt reklamasjonsretten. Før man har krav på å heve kjøpet og få pengene tilbake, har selger to sjanser på seg til å rette opp feilen eller gi deg helt nytt produkt. Dersom telefonen ble kjøpt med binding er verdien av telefonen det man betalte i butikken pluss det man har betalt for telefonen indirekte gjennom abonnementet.

Les mer i Forbrukerkjøpsloven om «Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden».

Mange opplever å havne i krangel med selgeren når mobilen går i stykker. Og det gjør de ofte. Går i stykker altså, og utløser krangel. Få andre produkter har så mange feil og mangler og genererer så mange henvendelser til Forbrukerrådet som nettopp mobiler.

Men for noen er det ikke nok å overbevise selger om at du har et lovmessig krav på pengene tilbake: I tillegg risikerer man å havne i diskusjon om hvor mye penger du egentlig har krav på.

- Du kjøpte den for 1.799 kroner - og det er hva du har krav på tilbake, hevdet Elkjøp overfor en kunde som hadde kjøpt en Nokia N81 som gikk i stykker.

- Nei, svarte kunden. Jeg har krav på mer, for jeg bandt meg også til et dyrt Netcom-abonnement i 12 måneder.

- Binding er også betaling

Elkjøp stod på sitt, og saken endte i Forbrukertvistutvalget som tidligere i år slo fast:

«Etter utvalgets syn er det ikke tvilsomt at slik binding normalt er å anse som en delfinansiering av kjøpet, og at forbrukere i medhold av § 49 må godskrives også for denne del av vederlaget ved et hevingsoppgjør».

(Se lovens tekst i rammen til høyre).

Utvalget kom på denne bakgrunn frem til at kunden som hadde betalt 1.799 kroner for telefonen til Elkjøp, hadde krav på 3.500 kroner tilbake da kjøpet ble hevet.

Dette var imidlertid et arbeidsuhell, sier Elkjøp i dag: - Her har vi vært litt kjipere enn vi skulle

iPhone til 490 kroner koster 13.678 kroner

Det er mange år siden tilsynelatende råbillige mobiltelefoner dukket opp i markedet - men der kunden i realiteten betalte for mobilen, og gjerne vel så det, gjennom abonnementet.

Heller ikke i dag er det langt mellom tilbud som forutsetter binding til et spesielt abonnement i et visst antall måneder - typisk 12 eller 18 måneder.

At prisen på det man betaler i butikken kan være noe helt annet enn det man faktisk betaler for telefonen, illustreres godt når man sammenligner med minsteprisen, som butikker nå er pliktig å opplyse om.

Akkurat nå kan man for eksempel kjøpe den nye iPhone 4 16GB hos Elkjøp for 490 kroner - forutsatt at du binder deg til Telenor-abonnementet SurfPrat XL i 12 månder. Minste totalpris for telefonen, inkludert abonnementet er imidlertid 13.678 kroner. Her er det verdt å merke seg at abonnementet ofte inkluderer mobiltrafikken, helt eller delvis.

- Kunden har bevisbyrden

Så hvordan finner du ut hvor mye du har betalt for telefonen, direkte og indirekte, og hvor mye du har betalt for trafikk?

I saken som endte i Forbrukertvistutvalget, ble prisen på telefonen skjønnsmessig satt til 3.500 kroner - basert på hva tilsvarende telefoner uten binding kostet i markedet på tidspunktet den den sponsede telefonen ble solgt.

Det måtte utvalget gjøre, fordi Elkjøp ikke ville opplyse om hvor mye de fikk telefonen sponset av operatøren kunden måtte binde seg til.

Ifølge Forbrukerrådet har ikke selgeren i utgangspunktet plikt til å tilby kunden mer i tilbakebetaling enn det som står på kvitteringen fra butikken.

- Det er forbrukeren som må bevise at han eller hun har betalt mer telefonen gjennom abonnementet, sier rådgiver Martin Halsos i Forbrukerrådet.

Kunder kan da bruke flere metoder for å dokumentere et krav ut over hva de betalte over disken.

1. I noen tilfeller oppgis det på regningen hvor stor del av abonnementet som er delbetaling for telefonen. Da skal man i utgangspunktet i alle fall kunne kreve kjøpsprisen pluss den spesifiserte delen av abonnements-utgiften som går til delbetaling tilbakebetalt.

2. Dersom det abonnementet man er bundet til synker i pris etter at bindingstiden er over, kan man legge til grunn at differansen mellom ny og gammel pris utgjør hele eller deler av vederlaget for telefonen.

3. Dersom selger av mobiltelefonen, eller andre, gikk ut med tilbud om samme mobiltelefon uten binding til et spesielt abonnement, er dette å anse som en god indikator på den reelle prisen.

- Selgerens ansvar

Norges desidert største mobiloperatør, Telenor, mener det er selgers ansvar å tilbakebetale det en kunde har lagt ut for en mobil - inkludert det som er betalt over abonnementet.

- Det er forhandler som er rett sted å henvende seg om en telefon har gått i stykker, sier informasjonssjef Anders Krokan.

I alle fall Elkjøp tar nå på seg dette ansvaret for å gi kunden rett erstatning - selv om det kan være uklart hva som er betalt for en mobil til hvem.

Les saken: - Her har vi vært litt kjipere enn vi skulle

Les også på DN.no:

- Moderat lønnsoppgjør neste år

Spår billigere og billigere boliger

Personvernpolicy