Vogntog utløser en tredel av dødsulykkene

To personer omkom i en kollisjon mellom to vogntog på Rv 3 like sør for Alvdal i 2008. Foto: Scanpix
To personer omkom i en kollisjon mellom to vogntog på Rv 3 like sør for Alvdal i 2008. Foto: Scanpix

Vogntog er sjeldnere innblandet i ulykker enn andre kjøretøyer viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vogntog utløser bare en tredel av dødsulykkene de er innblandet i på norske veier. For møteulykker er tallet bare 20 prosent. Ulykkene oppstår som oftest ved at en annen bil kommer over i feil kjørefelt, viser en gjennomgang Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, gjengitt i Aftenposten.no

39 av 115 ulykker

Det var 115 dødsulykker på norske veier mellom 2005 og 2008 der vogntog var involvert, men vogntoget utløste bare 39 av disse, det vil si 33 prosent.

80 av dødsulykkene var møteulykker, og vogntog utløste 16 av dem, det vil si 20 prosent.

Den vanligste årsaken til vogntogulykker er at en personbil kommer over i feil kjørefelt.

– I de fleste tilfeller er vogntoget altså ikke den utløsende part, men konsekvensene blir fatale på grunn av vogntogenes størrelse og vekt, slår rapporten fast.

Når man tar hensyn til hvor langt vogntogene kjører, er de sjeldnere involvert i ulykker enn andre kjøretøyer, slår TØI fast.

I 44 av de 115 dødsulykkene mellom 2005 og 2008, var det vogntoget som utløste, eller som kan ha utløst ulykken. 18 var møteulykker.

Høy fart medvirke til 28 av dødsulykkene med vogntog, men den vanligste årsaken er enten last, dårlige bremser, blindsone eller dekk, skriver TØI.

Selvmord

I 15 dødsulykker med vogntog var ingen andre biler eller personer innblandet, og i 14 av tilfellene var det registrert for høy fart.

I tillegg til disse ulykkene kommer selvmordstilfellene i trafikken. Statens vegvesen konkluderte med at 15 møteulykker med vogntog (av 77) der en annen bil utløste ulykken, var selvmord eller sannsynlig selvmord. (©NTB)

Personvernpolicy