Norge får storfelt i fanget

Foto: Russland.no
Foto: Russland.no

Om noen måneder får norsk oljebransje tilgang til store, nye og lovende områder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nye delelinjen i Barentshavet skal etter planen ratifiseres innen kort tid.

I disse områdene ligger det store kartlagte olje-og gass-strukturer.

Funnet allerede på 80-tallet
- Det er en rekke lovende områder i Gråsonen, i nærheten av det som fra norske myndigheters side kalles Hjalmar Johansen-ryggen og som russerne kaller Fedinsky High,sier Rune Rafaelsen, leder for Barentssekretariatet til DN.no.

Det ble under 80-tallet foretatt en rekke seismiske undersøkelser i russisk regi, både i den russiske delen av Barentshavet og i den såkalte gråsonen.

Det er velkjent at det i denne perioden ble kartlagt en rekke prospekter på russisk side, blant annet Shtokman i 1988. Det som ikke er like godt kjent er at det også ble kartlagt i den omstridte Gråsonen. I Gråsonen ble det altså påvist en rekke lovende strukturer. I det som blir den norske delen av Barentshavet ligger blant annet feltet Oktyabrskaya som ble funnet under 1980-tallet.

Kan øke de norske ressursene
Et av de større prospektene vil nå altså bli liggende inne på norsk side, men navnet vil nok snart få et mer norskklingende navn enn Oktyabrskaya. Oktyabrskaya ligger nesten dobbelt så nær land som det gigantiske Shtokman-feltet, og aktuelle ilandføringsteder kan være Kirkenes i Norge eller Pechenga på russisk side.

- Gassproduksjonen vil etterhvert falle på norsk sokkel. Jeg synes at vi skal satse på å få utbygd infrastrur nordover fra Helgeland, slik de nye områdene kan knyttes til et eksisterende rørledningsnett, mener Rafaelsen.

- Russland ønsker jo kontrollen over dette selv, men de økonomiske tyngdelovene vil gjelde også for Russland, sier Rafaelsen, som mener det er viktig at Nord Norge får en utbygd infrastruktur til å ta i mot nye olje-og gass-ressurser.

- Det ser ut til at den russiske Dumaen kommer til å ratifisere grenseavtalen før jul. Det betyr at man kan begynne å skyte seismikk allerede våren og sommeren 2011. Gjør man store funn der, kan Shtokman-prosjektet skyves enda lenger ut i tid, men det er for tidlig å si noe om nå, sier Rafaelsen.

Les også:

- Faller dramatisk mye mer enn ventet

- Nytt område kan skjule elefantfunn

OPEC ser lyst på oljeetterspørselen

Grunnleggende forskjeller på USA og Norge


Kartutsnitt som viser Oktyabrskaya-feltet og andre prospekter i den tidligere Gråsonen.

Kilde: russland.no


Utsnittet viser lengst til venstre en snipp av Øst Finnmark med Varangerhalvøya. Litt lenger sør ser man Pechenga-området, en mulig ilandføringsplass for fremtidige petroleumsressurser. Det stiplete feltet markerer det tidligere omstridte området, prospektene lengs vest her kommer til å tilfalle Norge når midtlinjeavtalen trer i kraft. Lenger i nordøst er Shtokman markert med rødt.

Personvernpolicy