Svak lønnsutvikling så langt i år

Det har ikke blitt så mange ekstra sedler for industiarbeidere hittil i år (foto: Scanpix).
Det har ikke blitt så mange ekstra sedler for industiarbeidere hittil i år (foto: Scanpix).

Industriarbeiderlønnen står nesten bom stille.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For heltidsansatte i industri økte indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn med 0,1 prosent i 2. kvartal 2010, sammenlignet med 1. kvartal.

Det viser foreløpige tall i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk for 2. kvartal 2010.

Økningen var til sammenligning på 0,8 prosent i tilsvarende periode i fjor. Dermed har 2010 fått en langt svakere start på året rent lønnsmessig enn 2009.

Dersom man tar med uregelmessige tillegg og bonuser er utviklingen bedre (se definisjoner). Gjennomsnittlig månedslønn i industri økte da med 1,1 prosent i 2. kvartal. Det betyr at uregelmessige tillegg og bonuser i gjennomsnitt er noe høyere nå enn i 2. kvartal 2009.

Lønnsindeksen for avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,4 prosent i 2. kvartal 2010, mens tilsvarende vekst i olje- og gassutvinning var på 0,5 prosent.

Årslønnsveksten i 2009 var på 4,5 prosent ifølge SSBs Økonomiske Utsikter 3/2010.

De siste prognosene for 2010 fra SSB, Finansdepartementet og Norges Bank viser forventet årslønnsvekst i år på mellom 3,25 og 3,75 prosent.

Definisjon av begrepene
Månedslønn: Brutto månedslønn. Omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet.

Avtalt månedslønn: Omfatter den faste bruttolønnen som utbetales ved tellingstidspunktet enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert.Kilde: SSB

Les også:

Få den lønnen du fortjener

Bonus får oss til å jobbe mer

Sjekk startlønnen i 75 yrker (tall fra 2008)

Personvernpolicy