Slik blir den nye boligskatten

Boliger i sentrale strøk har ofte en ligningverdi på langt under 25 prosent. Disse vil få en kraftig økning i ligningsverdiene (foto: Scanpix).
Boliger i sentrale strøk har ofte en ligningverdi på langt under 25 prosent. Disse vil få en kraftig økning i ligningsverdiene (foto: Scanpix).

Nå kommer boligselvangivelsen som avgjør hvor mye du må betale i boligskatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

KALKULATORER:

Ligningsverdikalkulator
Kalkulator fra Skatteetaten der du selv kan se hva den nye ligningsverdien blir.

Boligpriser og boligskatt
Med denne kalkulatoren kan du hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskatt
Les mer om formueskatten.

Om det nye takstsystemet
Se informasjon om dette på Skatteetaten.no.

Det nye takstsystemet for boliger vil medføre at skatten din endrer seg i takt med markedsverdien av huset ditt.

I begynnelsen av september får du tilsendt et skjema fra Skatteetaten. Totalt sendes det ut 1,9 millioner skjemaer. I dette skjemaet skal du rapportere noen få opplysninger om boligen din. Du får ett skjema per bolig du eier.

Det nye systemet skal sikre at ligningsverdiene blir mer rettferdige. Slik ligningsverdiene nå er fastsatt har det vært store ulikheter.

Skatteeffekten
Ligningsverdiene øker i gjennomsnitt fra 20 til 25 prosent. Isolert sett vil dette gi en økning i formuesskatten. Men fribeløpene har samtidig økt fra 470.000 kroner til 700.000 kroner (fra 940.000 til 1,4 millioner for ektefeller). Samlet sett vil derfor dette ikke gi noen skatteøkning. Tvert om vil flertallet få lavere formuesskatt.

De som får den største smellen er sannsynligvis leiligheter i dyrere strøk i byer. Leiligheter som er bygd for lenge siden har i mange tilfeller svært lave ligningsverdier i forhold til markedsverdier.

25 prosent av verdien
I det nye takstsystemet er det lagt opp til at boligene skal få en verdi som tilsvarer 25 prosent av markedsverdien.

Dette vil bare påvirke formuesskatten din, inntektsskatten vil ikke bli berørt. Hvis du ikke betaler formuesskatt, vil ikke det nye taktsystemet få noen innvirkning på skatten din.

De nye reglene gjelder for alle boligeiendommer med unntak av våningshus, boliger i utlandet og fritidsboliger.

På skattetaten.no kan du få en forløpig beregning av hva ligningsverdien bli på ditt hus. Her finner du Boligkalkulatoren.

Dette skal du oppgi
I skjemaet skal du oppgi:

 • Boligareal (P-rom eller BOA)
 • Byggeår
 • Boligtype

Fristen for å sende inn opplysningene er 15. oktober. Hvis du ikke sender dette inn kan Skatteetaten fastsette ligningsverdien ved skjønn.

Opplysningene kan sendes inn både elektronisk, via SMS og på papir.

Skille mellom primærbolig og sekundærebolig

Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.

Ligningsverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen.

For sekundærboliger utgjør ligningsverdien 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen.

En bolig som er verdi 2 millioner vil da få en ligningsverdi på 500.000 kroner hvis den er en primærbolig. Hvis den er en sekundærbolig, vil ligningsverdien bli 800.000 korner. Med en formuesskattesatst på 1,1 prosent vil sekundærboligen i dette tilfellet gi deg en ekstra skatt på 3.300 kroner per år.

Sikkerhetsventilen

For at ligningsverdien ikke skal bli fastsatt for høyt, vil du etter klage kunne få nedsatt ligningsverdien til 30 prosent av markedsverdi. Dette er en regel som allerede eksisterer.

For sekundærboliger kan du kreve å få ligningsverdien nedsatt hvis den overstiger 60 prosent av dokumentert markedsverdi.

Beregning av markedsverdiene

Kvadratmeterprisen skal bygge på beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå. Alle boliger skal gjennomgå en beregning første året, som senere skal justeres i takt med prisutviklingen på boliger.

Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi per kvadratmeter. Beregningen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger, og den oppdateres årlig slik at likningsverdiene vil endre seg i takt med endring av priser i boligmarkedet.

Kvadratmeterprisen beregnes etter en modell som tar utgangspunkt i de tre faktorene som du nå skal oppgi - boligareal, byggeår og boligtype. I tillegg tas det med geografisk beliggenhet, en opplysning som Skatteetaten allerede har.

Kvadratmeterprisen basert på SSBs formuesberegninger vil variere med beliggenhet og type bolig. Noen kommuner vil få mer differensierte kvadratmetersatser enn andre. Kvadratmeterprisen fastsettes særskilt for enebolig, småhus og blokk.

Her kan du beregne hvordan skatten endrer seg med endringer i boligverdiene.

P-ROM

Den beregnede kvadratmeterprisen blir multiplisert med boligens areal av enten primære rom (P-rom) eller boareal (BOA). Fra og med 2008 ble det innført ny standard for arealmåling slik at begrepet P-rom erstatter det tidligere arealbegrepet BOA.

Med P-rom menes rom som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp.

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Bad
 • Dusjrom
 • Vaskerom
 • Arbeidsrom
 • Innredet hobbyrom
 • Allrom
 • Innredet gang mellom P-ROM, trapp mellom P-ROM og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.
 • Entré,
 • Trimrom
 • Vindfang
 • Trapperom

Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv. Ellers må du måle opp selv.

Personvernpolicy