- Boligprisene skal ned neste år

Foto: Coloubox
Foto: Coloubox

... men deretter skal de stige i takt med lønnsveksten, spår Norges største meglerhus.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Boligkalkulatorer

Dette tjener du på boligen din
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling alle boliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling eneboliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling leiligheter
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Etter en kraftig vekst siden bunnen før jul 2008, har boligprisveksten avtatt gjennom våren.

- Avkjølingen er i tråd med våre forventninger, og vi venter at prisene vil falle litt det nærmeste året, skriver økonomene Kyrre Aamdal og Kjersti Haugland i DnB Nor Markets-rapporten «Økonomiske analyser», som legges frem idag.

Boligformuen, som utgjør 60 prosent av norske husholdningers formue, vil trolig også utvikle seg mer moderat enn i tiden før krisen, mener økonomene.

- En årsak til dette er den oppgangen i arbeidsledighet som vi har bak oss. Økt arbeidsledighet er en faktor som virker negativt inn på boligprisene, men det tar tid før effekten slår gjennom, påpeker økonomene.

- Stiger fra 2012
Boligbyggingen er sakte på vei opp igjen, men fra et lavt nivå etter å ha falt sammenhengende siden sommeren 2007.

Knapphet i tilbud av boliger vil etter hvert bidra positivt til boligprisene. Fra 2012 tror vi derfor boligprisene igjen vil stige, om lag i takt med inntektsutviklingen, skriver Aamdal og Haugland.

Prognosene for bruktboligprisene er uendret fra forrige utgave av rapporten, som ble lagt frem i april.

Du kan lese om Statistisk sentralbyrå sine boligprisprognoser her: Boligprisene skal opp 17 prosent

Prognoser for boligprisene:
2010: +6,4 %
2011: -1,7 %
2012: +2,8 %
2013: +6,2 %

Låner mindre
Parallelt med boligprisfallet som startet sommeren 2007, har kredittveksten avtatt markert. Den er nå nede på om lag seks prosent på årsbasis, skriver Aaamdal og Haugland.

abcpenger.no/kalkulator:
Sjekk her hvor mye du kan låne
Så mye dyrere blir lånet

Etterspørselen etter lån har falt, men også tilbudet har blitt knappere.

Nye retningslinjer fra Finanstilsynet innebærer blant annet at et boliglån normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens markedsverdi og at lån normalt ikke skal overstige tre ganger samlet bruttoinntekt. I tillegg er det innført strengere retningslinjer for å beregne kundenes evne til lånebetjening, blant annet i form av konsekvenser av renteøkning.

Norges Banks utlånsundersøkelse viser at retningslinjene førte til en innstramning i bankenes kredittpraksis allerede tidlig i 2010.

Les: Boligmarkedets «magiske» grense

Her kan du lese de andre sakene som er basert på «Økonomiske utsikter 3. tertial 2010»:

Skuffet over verdensveksten - igjen

- Ledigheten øker frem til 2012

- Strammere oljemarked

Personvernpolicy