Foreslår mer næringsstøtte til sentrale strøk

Nærings- og handelsminister Trond Giske (t.v.) mottar evalueringsrapporten om Innovasjon Norge fra (f.h.:) Torben Bundgaard Vad, Tor Dølsvik og Rolf Røtnes under en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. Rapporten er utført av ECON Pöyry, Damvad og Agenda (foto: Scanpix).
Nærings- og handelsminister Trond Giske (t.v.) mottar evalueringsrapporten om Innovasjon Norge fra (f.h.:) Torben Bundgaard Vad, Tor Dølsvik og Rolf Røtnes under en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. Rapporten er utført av ECON Pöyry, Damvad og Agenda (foto: Scanpix).

Innovasjon Norge bør gi mer næringsstøtte til bedrifter i sentrale strøk i stedet for å ha egne støtteordninger til bedrifter i distriktene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Evalueringsrapporten slår fast at Innovasjon Norges virkemiddelbruk har bidratt til å øke innovasjonen i norsk næringsliv, men foreslår for framtiden å bruke mer ressurser på prosjekter som er nasjonalt og internasjonalt nyskapende.

Rapporten foreslår også å fjerne geografiske øremerkede virkemidler slik at bedrifter i hele landet kan søke om støtte.

– I økende grad vil de innovative bedriftene være lokalisert i sentrale strøk. I årene framover tilsier behovet for å øke Innovasjon Norges innovasjonsbidrag at ressursandelen til bedrifter i sentrale strøk øker, heter det blant annet i rapporten.

Mandag ble rapporten overlevert til næringsminister Trond Giske (Ap).

Avviser

– Evalueringen viser at Innovasjon Norge spiller en viktig rolle for utviklingen av norsk næringsliv, men peker samtidig på at det er rom for forbedringer på flere områder. Det vil vi ta tak i og følge opp, sier Giske.

Han vil ikke kommentere de konkrete forslagene i evalueringsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken (Sp) i Kommunaldepartementet avviser derimot forslaget om at en større andel av virkemidlene skal være åpne for alle bedrifter, uavhengig av geografisk tilhørighet.

– Det er helt uaktuelt. De distriktspolitiske virkemidlene blir brukt på en god måte og de utløser stor aktivitet, sier Solbakken.

Evalueringsrapporten foreslår også at forvaltningen av bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) overføres fra Innovasjon Norge til Landbruksdepartementet. BU-midlene er penger avsatt gjennom jordbruksavtalen for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i tilknytning til landbruket.

Flere rapporter

En sterkere global konkurranse betyr at det i årene framover er behov for Innovasjon Norges arbeid for å forenkle bedriftenes internasjonalisering, slår rapporten fast. Innovasjon Norge har mer enn 30 utenlandskontorer.

– Trolig er det behov for skarpere prioriteringer av hvor Innovasjon Norge skal være lokalisert, heter det i rapporten, som også trekker fram at det trengs mer kunnskap om effektene av den offentlige reiselivssatsingen.

Næringsministeren varsler at han vil ha flere evalueringsrapporter.

– Jeg har merket meg synspunktene, og har allerede satt i gang et arbeid for å utrede reiselivssatsingen og vil også følge opp anbefalingen om å se nærmere på utekontorene, sier Giske.

Det er Næringsdepartementet som har tatt initiativ til evalueringen som er gjennomført av Econ Pöyry i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad.

Fakta om Innovasjon Norge

  • Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.
  • I tillegg til å være representert i alle fylkene i landet har Innovasjon Norge kontor i over tretti land.
  • Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge (51 prosent). Fra og med i år eier fylkeskommunene 49 prosent av Innovasjon Norge.
  • 1. januar 2004 overtok Innovasjon Norge oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.
  • I 2008 innvilget Innovasjon Norge 2,2 milliarder kroner i tilskudd og 2,1 milliarder kroner som lån og garantier til private foretak og enkeltpersoner.

Kilde: Innovasjon Norge

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden