– Hardanger-vedtak kan være grunnlovsstridig

Sivilombudsmannen mener måten vedtaket om kraftlinjen i Hardanger ble gjort på, kan være i strid med Grunnloven.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spørsmålet om kraftlinje i Hardanger ble først behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som traff vedtak i saken etter en fullmaktsbestemmelse. Deretter ble vedtaket stadfestet av Olje- og energidepartementet 2. juli.

Men her, i selve saksbehandlingsgangen, kan det ha blitt gjort en feil, påpeker Sivilombudsmannen i et brev som ble sendt til Olje- og energidepartementet mandag, melder NRK.

Sivilombudsmann Arne Fliflet sier til NTB at han i brevet ikke trekker noen konklusjon, men at han stiller spørsmål ved NVEs fullmakt.

Feil instans?

Ombudsmannen viser til en forskrift i energiloven som sier at saker som berører «betydelige motstridende samfunnsinteresser» skal behandles av departementet som første instans.

I brevet ber ombudsmannen departementet vurdere om Hardanger-kraftlinjen er nettopp en sak der slike samfunnsinteresser står på spill.

«Ombudsmannen ber videre om at Olje- og energidepartementet uttaler seg om hvilken betydning det mener det kan få om departementet skulle ha truffet vedtak om konsesjon i dette tilfellet som første instans», heter det i brevet.

Klage

Grunnlovens § 28 sier at «saker av viktighet» skal avgjøres av Kongen i statsråd. I brevet påpeker ombudsmannen at denne paragrafen kan få betydning i en vurdering av hvorvidt Hardanger-saken burde vært behandlet av regjeringen i stedet for NVE.

Sivilombudsmannen har sendt brevet etter å ha fått en klage fra Den Norske Turistforening, Ulvik herad, og Granvin herad.

Departementet har fått tre uker på seg til å svare på henvendelsen fra Sivilombudsmannen.

Anleggskonsesjonen om kraftledningen fra Sima til Samnanger ble gjort av NVE 30. mai 2008. 2. juli i år stadfestet Olje- og energidepartementet vedtaket.

Sivilombudsmannen har som oppgave å kontrollere offentlig forvaltning. (©NTB)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden