Arbeidsledigheten holder seg stabil

72,5 prosent av Norges befolkning var yrkesaktive i andre kvartal i år, mot 73,6 prosent på samme tid i fjor (foto: Scanpix).
72,5 prosent av Norges befolkning var yrkesaktive i andre kvartal i år, mot 73,6 prosent på samme tid i fjor (foto: Scanpix).

Flere kvinner ønsker heltidtidsjobb viser arbeidskraftundersøkelsen fra SSB.bb.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var en økning fra februar på 0,1 prosentpoeng, eller 4.000 personer, viser de nyeste sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Riktignok gikk registrerte arbeidsledige ved Nav og deltakere i ulike tiltak ned med rundt 3.000 i den samme perioden, opplyser SSB.

Selv om ledigheten gikk noe opp, økte sysselsettingen med 5.000 personer. Dermed gikk den samlede norske arbeidsstyrken opp med 9.000. SSB understreker at økningen både i sysselsettingen og i antall arbeidsløse er innenfor feilmarginene i deres tallmateriale.

Se også:
Dette får du i dagpenger
Regn ut med dagpengekalkulatoren

Også i Europa og USA holdt ledigheten seg stabil i den aktuelle tremånedersperioden, men de sliter begge med et langt tyngre arbeidsmarked enn Norge. I USA var 9,7 prosent av arbeidsstyrken uten jobb, mens det tilsvarende tallet i de såkalte EU15-landene var 9,5 prosent. EU15 inkluderer landene som var med i EU før utvidelsen østover i 2004, men ikke Irland, Storbritannia og Luxemburg.

Hel og deltidsarbeid
Blant menn var det bare små endringer i tallene for hel- og deltidsarbeid. Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at gjennomsnittlig arbeidstid har gått noe ned for begge kjønn. Menn har en avtalt arbeidstid på 36,7 timer, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 34 timer. Nedgangen skyldes dels at nesten 30.000 færre nordmenn har avtale om lang arbeidstid, som i denne sammenhengen betyr mer enn 45 timer per uke.

72,5 prosent av Norges befolkning var yrkesaktive i andre kvartal i år, mot 73,6 prosent på samme tid i fjor. Ifølge SSB henger dette sammen med en befolkningsvekst i den delen av befolkningen som regnes til arbeidsstyrken, de mellom 15 og 74 år.

Selv om det var en tydelig nedgang i antall kvinner i deltidsarbeid, ble det flere undersysselsatte nordmenn. Dette er personer som er i deltidsarbeid, men som ønsker seg heltidsjobb eller økt stillingsprosent. I andre kvartal utgjorde denne gruppen 70.000 personer, 10.000 flere enn for ett år siden.

Her kan du lese arbeidskraftundersøkelsen fra SSB.

Personvernpolicy