Kommersielt barnevern:

Millionene strømmer til Toten

Mossi Antonio Zaferi har brukt 91 millioner av barneverns-inntektene til å øke eiendomsverdien. Det kommer selskapet til gode - og beboerne. FOTO:INGAR STORFJELL
Mossi Antonio Zaferi har brukt 91 millioner av barneverns-inntektene til å øke eiendomsverdien. Det kommer selskapet til gode - og beboerne. FOTO:INGAR STORFJELL

Barneverns-oppdrag har gjort det mulig for Mossi Antonio Zaferi å sprøyte 91 millioner kroner inn i firmaet sitt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Totenkollektivet, eller Toten barnevern- og kompetansesenter AS (TBK) som det formelt heter, har gjennom mange år bygd seg opp til et anerkjent, privat tilbud som det offentlige barnevernet hyppig bruker.

Det har avleiret formidable summer hos eieren.

I fjor betalte det offentlige 78,8 millioner kroner på å plassere barnevernsbarn og unge asylsøkere hos TBKs institusjoner i Raufoss og Gjøvik. Satsene staten betalte, var tilsynelatende svært så rikelige.

For ifølge regnskapene gikk det ikke med mer enn 28 millioner til å lønne personalet som tok seg av ungene.

Men tilsynelatende tjente Mossi Antonio Zaferi, som er eneieer av TBK, fattige 176.441 kroner på denne betydelige omsetningen.

Mye penger til eiendom

I virkeligheten kunne barnevernsdriften finansiere utbygging og oppussing av eiendommen med hele 33,9 millioner kroner i fjor, viser regnskapet for 2009.

Av disse investeringene ble 27,6 millioner ført opp på driftsregnskapet som «annen driftskostnad». Pengene inngikk i husleie på i alt 45,7 millioner kroner - hele 58 prosent av omsetningen - til selskapet Elton Eiendom AS.

I løpet av få år viser regnskapene at TBK på denne måten har påkostet lokalene med totalt 91,1 millioner kroner.

Eier av Elton Eiendom? Mossi Antonio Zaferi sitter på 100 prosent av aksjene også der.

Og 15 mill. til holdingselskap

Barnevern-selskapet er datterselskap under et tredje aksjeselskap, Multikompetanse Holding AS, også 100 prosent eid av Zaferi.

Og regnskapene viser at Multikompetanse Holding tok et utbytte på 15 millioner kroner av TBK i 2008.

Et søk i skattelistene viser at eieren, Mossi Antonio Zaferi, doblet sin likningsmessige formue fra 24,5 millioner i 2007, til 47,9 millioner i 2008.

Bygger fra bra til bedre

Titalls millioner ruller altså fra statlige barnevernskasser til Zaferis barnevern-selskap.

Les også: Lysbakken gir Wallenberg business i barnevern.

Lysbakken avbryter ferien.

Totenkollektivet og Aleris er bare to av 1794 små og store selskaper som er registrert i Foretaksregisteret innen barneverns-bransjen.

Men ingenting tyder på at gründeren har tatt ut betydelige summer til eget forbruk.

I stedet har han pøst pengene inn i å forbedre og bygge opp anlegget. I disse dager bygges et svømmebasseng ferdig for barn og unge som sårt trenger til faste rammer og gode tilbud.

Godord fra bruker

- Totenkollektivet var et trygt hjem. Vi fikk struktur på hverdagen og faste rammer, forteller en av ungdommene til ABC Nyheter, etter et langvarig opphold der.

- Vi hadde fotballbane, volleyballbane, treningsrom og snart kommer et basseng. Det var veldig luksuriøst og fint inni der, sier ungdommen.

Samtidig øker verdien av Zaferis selskaper. Men verdien er avhengig av at eiendommene holdes i bruk, går det fram av kommentarene vi innhentet hos Totens barnevern-konge.

Mulig å tjene godt?

- ABC Nyheter ser på mulighetene til fortjeneste på barnevernstjenester. Det ser ut til at du er et eksempel på at de er mulig å tjene godt på å drive en privat barnevernsinstitusjon?

- Tar man høyde for realitetene, tenker jeg at bildet er det stikk motsatte. I fjor gikk vår drift med kun 170.000 kroner i overskudd. Med 60 ansatte, all risiko involvert fordi feltet er politisk avhengig, og all kapital som er bundet, er det et dårlig resultat, svarer Mossi Antonio Zaferi.

- Mer penger i en kiosk

Et ensidig pengefokus stigmatiserer.

- Marginene er blitt stadig dårligere. Hvis du syns 3000 i fortjeneste per mann per år er gode penger, har jeg lyst til å få din oppskrift! Mange kiosker ville tjent mer enn hele vår virksomhet, legger han til.

- Men i årsrapporten vurderes risikoen for selskapet som lav?

- Ja, på daværende tidspunkt gjorde vi det. Bildet har snudd seg ganske kraftig fordi mye av vår drift har vært på enslige, mindreårige asylsøkere. Og tilgangen på dem har gått ned omtrent til null dette året, sier Zaferi og fortsetter:

- Å utøve aktivt eierskap er forbundet med krevende arbeid og kapitalrisiko. Fortjenesten er ikke annet enn lønn for strevet.

Store summer i husleie

Det er spesielt at man må forsvare at man driver et tiltak og gjør en god jobb.

- Men institusjonen bruker jo en formidabel andel av inntektene til husleie til Elton Eiendom AS som du selv eier?

- Det stemmer ikke. Det som står der, er resultat av en takst på å regulere eiendommen i forhold til dagens verdi slik at vi betaler riktig skatt.

- I regnskapet går det fram at institusjonen på få år har påkostet Elton Eiendoms eiendom 91 millioner kroner, investeringer som i 2008 ble regnskapsført som «annen driftskostnad» med 26 millioner på barnevernsdriften. Dette kommer i tillegg til husleie?

- For å drive barnevern med kvalitet, må man ha oppdatert anlegg som tilfredsstiller myndighetenes krav og våre barnevernsfaglige standarder. Du og jeg vet at et bygg her uten drift vil ha en verdi på 5 prosent av den verdien man legger inn, sier Zaferi.

Han forteller at bygningsmassen utgjør 6000-7000 kvadratmeter.

Mindre til folk enn bygg

- Er det barnevernsfaglige vurderinger som ligger bak når du bruker mye mer på bygninger (45 millioner i året) enn personale til å ta seg av barna (28 millioner)?

- Barnevernsdrift handler ikke om hvor mye du i det enkelte år bruker på personale, hvor mye du bruker på anlegg. Stedet er godkjent under klart definerte vilkår om tilstrekkelig antall personell med godkjent kompetanse, og med krav til forsvarlige anlegg, sier Zaferi.

- Alle eksterne rapporter vurderer at vi oppfyller alle krav. Ja, ting koster. Vi bygger denne plassen for at det skal være et kvalitativt bra tiltak i tida framover, er Zaferi.

- Pengefokus stigmatiserer

- Et ensidig pengefokus stigmatiserer, skyggelegger kjernen i den barnevernsfaglige virkeligheten og mistenkeliggjør motivene til mange tusen hederlige sosialarbeidere som står i direkte kontakt med ungdommene i krevende dagligdagse situasjoner, fortsetter han.

- Den det rammer til slutt, er barna, ikke meg, framholder Zaferi.

- Hvis vi tok ut overskudd og spilte bort pengene våre på kasino, kunne jeg forstått det. Når midlene går til egnede lokaler, så går det til barna, sier han.

- Utbyttet blir værende

- Men du kunne ta ut 15 millioner i utbytte fra barnevernselskapet i 2008?

- Det var en tilpasning til myndighetenes skattepolitikk, det. De midlene er ikke tatt ut, men ligger i selskapet som lån i dag.

Lukrativt personlig?

- Det kan likevel virke lukrativt å drive i denne bransjen, når din personlige, likningsmessige formue ble fordoblet fra 2007 til 2008?

- Min bankbeholdning har ikke gått opp. Min revisor anbefalte at jeg tok takst på eiendommen for å betale korrekt skatt. I ligningen ser det da ut til at min formue har gått opp med 20 millioner. Skattereglene er sånn, og jeg betaler skatten jeg skal betale, med stor glede, sier Zaferi og konkluderer:

- Det er spesielt at man må forsvare at man driver et tiltak og gjør en god jobb. 170.000 på bunnlinja er realitetene. Alt annet er driftsdetaljer. Pengefokus på vårt område er tabubelagt. Men inntekter er nødvendige for å drive et seriøst tiltak.

Personvernpolicy