Oljemilliardene flommer inn til Petoro

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Tjente 285 millioner kroner om dagen i andre kvartal.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Petoro, som forvalter statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, SDØE, fikk et nettoresultat på 25,9 milliarder kroner i andre kvartal.

Dette er to milliarder kroner mer enn i samme kvartal ifjor.

Det er i store trekk den høye oljeprisen som redder resultatet. Men Petorosjefen er bekymret over fallende oljeproduksjon på norsk sokkel.

Totalproduksjonen opp-oljeproduksjonen ned
Totalproduksjonen gikk opp, fra 1004 millioner fat oljeekvivalenter (o.e) i andre kvartal 2009 til 1060 mill fat o.e i andre kvartal 2010.

Det er gassproduksjonen som drar den totale petroleumsproduksjonen opp. Oljeproduksjonen opplevde derimot et fall fra 529 millioner fat o.e i andre kvartal 2009 til 466 millioner fat o.e i andre kvartal 2010.

Vil ha mest mulig ut av sokkelen
Administrerende direktør Kjell Pedersen kopler trekk ved halvårsresultatet opp mot selskapets nye strategi:

- Den mest effektive måten å dempe fallet i oljeproduksjonen fra norsk sokkel, er å øke utvinningen fra store felt som alt er i produksjon. I Petoros portefølje står de 10 største feltene for 80 prosent av olje- og gassproduksjonen i dag – og vil antakelig gjøre det også i 2025. Men for å hente ut så mye av ressursene som vi tror er mulig, må vi bore 2-3 ganger så mange produksjonsbrønner per år som det vi gjør i dag og vi må ta tidsriktige beslutninger om investeringer for økt levetid og effektiv drenering av feltene. For noen felt blir det nesten som å bygge dem ut for andre gang. Det viktigste punktet i vår nye strategi dreier seg nettopp om dette: å realisere potensialet i og nær de store modne feltene, sier Pedersen i forbindelse med fremleggelsen.

Fallende gasspriser
Det er fallet i gassprisene som drar gassens bidrag til petroleumsinntektene ned. Den forhøyede oljeprisen holder allikevel inntektene på et nivå som er bare litt under fjorårets andrekvartal, melder Petoro i sin kvartalsrapport. Dette er til tross for fallende oljeproduksjon.

Staten fikk NOK 56 millarder norske kroner (netto resultatet, betegnet som netto kontantstrøm i rapporten ) fra sine direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten i første halvdel av 2010. Det er noe ned fra første halvår 2009, der netto kontantstrøm til staten var på 57 millarder.

Oljeprisen redder resultatet
En stor endring er at oljen er tilbake i førersetet rent verdimessig, tross fortsatt produksjonsnedgang, melder Petoro. Det skyldes kraftig prisoppgang for olje.

Gjennomsnittlig oljepris i andre kvartal 2010 var på 78,5 dollar fatet, mot 57,7 dollar fatet i andre kvartal 2009.

Problemstillingene rundt fallende oljeproduksjon og et usikkert gassmarked er også representert i Petoros nye strategi, vedtatt av styret i 2. kvartal, melder selskapet.

Det usikre gassmarkedet
Pedersen viser videre til at etterspørselen etter gass i Europa påvirkes negativt av den internasjonale økonomiske nedturen etter finanskrisen. Samtidig er store mengder skifergass og annen ukonvensjonell gass i ferd med å bli en utfordrer til konvensjonell gass i markedet.

Petoros strategi er blant annet å tilrettelegge for økt fleksibilitet i gassverdikjeden for å kunne håndtere muligheter, endringer og usikkerhet, sier Pedersen.

Nye områder en utfordringDet tredje punktet i Petoros nye strategi, er å søke forretningsmuligheter i Vøring-området av Norskehavet og i Barentshavet Sør.

- Leting i slike umodne områder er fortsatt viktig for den langsiktige reservetilgangen på norsk sokkel, men så langt har ikke forventningene om store nye funn slått til. Lønnsom utbygging av mindre funn kan bli en stor utfordring. Dessuten kan selskapsvise prioriteringer komme i veien for helhetlige områdeløsninger. Petoro ønsker å bidra til lønnsom utbygging ved å se slike områder i en sammenheng når det gjelder letevirksomheten og modning av ressurser, sier Pedersen.

Samarbeid på Snøhvit -en prøvesten for Barentshavet
I Barentshavet Sør er Petoro særlig opptatt av å skape lønnsomhet i utbygging av et Snøhvit prosesstog nummer to på Melkøya ved Hammerfest. Slik utbygging kan komme til å kreve tilgang av gass fra flere mindre felt som kan befinne seg i relativt stor avstand fra selve Snøhvit-feltet. Petoro ser for seg at områdeløsninger kan bli en forutsetning for lønnsomhet også i andre deler av Barentshavet.

Les også: Gassen rammer Norges oljeverdier

Oljeprisen reddet også de store oljeselskapenes resultater torsdag: Her er et oljeselskap som leverer sterke tall

Bedring for Royal Dutch Shell

Oljeprisen klarte derimot ikke å redde Statoils resultat torsdag: Statoil skuffer stort

Heller ikke kreativ bokføring: Statoil pynter på resultatene

Personvernpolicy