Ledigheten faller

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Ledigheten utgjør nå 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Men det er fortsatt mange som sliter med å finne seg jobb.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I løpet av juli har det vært en nedgang i antallet ledige på 500, justert for vanlige sesongvariasjoner.

Ved utgangen av måneden var det registrert 78.200 helt ledige hos Nav. Dette tilsvarer en økning på 1 prosent fra samme måned ifjor - og ledigheten utgjør nå 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

- Det er nå færre som melder seg som arbeidsledige hos Nav, men det er fortsatt sterk vekst i antall personer som har vært ledige mellom ett og to år. Det betyr at en del av de som ble ledige under finanskrisen har problemer med å finne seg arbeid, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Hilde Olsen.

Fall i 10 fylker
10 fylker har nå lavere ledighet enn i juli ifjor. Sterkest reduksjon har det vært i Oppland med 13 prosent. I Sogn og Fjordane har ledigheten økt mest (16 prosent) det siste året. Høyest ledighet er det i Oslo med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet finner vi i Oppland og Rogaland, begge med 2,2 prosent.

Ved utgangen av juli i år var det registrert 45.600 ledige menn. Det er 700 (-2 prosent) personer færre enn på samme tid ifjor.

Dette er første gang siden konjunkturtilbakeslaget startet i 2008 at ledigheten for menn har gått ned i løpet av en tolvmånedersperiode. For kvinner er det fortsatt noe vekst i ledigheten.

Øker mest i offentlig sektor
Det siste året har ledigheten økt mest i yrker som er vanlige i offentlig sektor.

Sterkest vekst har det vært innenfor akademiske yrker med 20 prosent, barne- og ungdomsarbeid med 15 prosent og helse, pleie og omsorg med 13 prosent. Det har vært nedgang i ledigheten i forhold til ett år tidligere innenfor industriyrker og bygge- og anleggsyrker.

I løpet av juli ble det utlyst tre prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned ifjor. Størst var økningen innenfor ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent og kontorarbeid med 26 prosent.

Les også:

Sidelengs i ledighetskøen

- Fiktivt lav ledighet

- Vurdeér fastrente nå!

Personvernpolicy