Syv banker strøk stresstesten

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Seks spanske banker og en gresk skal ha strøket på stresstesten for europeiske banker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik testes bankene

Hver bank svarer på et standardisert skjema, som sendes den nasjonale finanstilsynsmyndigheten (tilsvarende Finanstilsynet i Norge). Denne kvalitetssikrer svarene og videresender det til Committee of European Banking Supervisors som koordinerer svarene.

Testens formål er å gi et bilde av bankenes evne til å takle nye mulige sjokk i kredittmarkedet, inkludert mislighold av statsgjeld, samt avdekke behovet den enkelte bank kan få for offentlige støttetiltak.

Testen blir ikke utført på banksektoren under ett, men på utplukkede enkeltbanker med stor markedsbetydning. Til sammen skal 91 banker i 20 land testes. Disse bankene utgjør 65 prosent av den europeiske banksektoren. Det er ingen norske banker blant disse, men åtte nordiske.

Europakommisjonen og Den europeiske sentralbanken (ECB) har blitt enige om de makro-økonomiske scenarioene bankene skal prøves mot.

Testene baserer seg på en tenkt negativ utvikling i den den europeiske økonomien, der man for eksempel forverrer prognosene for arbeidsledighet, bruttonasjonalprodukt og prisstigning.

Det legges til grunn forskjellige scenarioer for de forskjellige landene i EU, særlig med tanke på faren for mislighold av statsgjeld. På overordnet plan i EU antar man tre prosentpoeng dårligere utvikling i bruttonasjonalproduktet enn prognosene for 2010-2011.

Drøyt 15 minutter på overtid offentliggjorde The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) resultatene av stresstestingen av 91 europeiske banker. Resultatene var varslet å skulle komme på organisasjonens nettside klokken 18 norsk tid, men dette skjedde ikke.

Da rapporten endelig ble offentliggjort viste den av syv banker i Europa trenger kapitalinnspøytning hvis man skal forholde seg til resultatene av testen. Metoden CEBS brukte var å se hva som ville skje med kjernekapitalen i banken om en rekke negative faktorer inntreffer på en gang.

Testen fokuserte først og fremst på kreditt- og markedsrisiko, inkludert eksponeringen mot europeiske lands statsgjeld. De bankene som i testen satt igjen med under seks prosent kjernekapital (tier 1) etter et verste-fall scenario ble vurdert til å strøket. Testen tar for seg en tidshorisont på to år.

Hvis scenariet som CEBS har testet slår til, vil tapene summere seg til 566 milliarder euro i løpet av de to årene, eller drøye 4.500 milliarder kroner.

I en pressemelding skriver CEBS at bankene som ikke klarte å bestå testen nå¨er i tett kontakt med sitt lands finansmyndigheter for å vurdere resultatet av testen og hvilke implikasjoner det gir, for eksempel med tanke på å hente inn mer kapital.

I tillegg til seks spanske og en gresk bank, som alle ikke passerte testen, skal tyske Hypo Real Estate også ha strøket. Dette blir ikke tillagt mye vekt ettersom banken allerede er overtatt av tyske myndigheter og er under restrukturering.

- En vits
- Om Hypo Real Estate ikke hadde strøket, ville det ha betydd at stresstesten hadde vært en vits, said analytiker Dirk Becker hos Kepler Capital Markets i Frankfurt til Bloomberg. Han peker på at resultatet ikke har noe å si for markedet ettersom banken allerede er under restrukturering.

Hele 91 europeiske banker, som samlet representerer 65 prosent av det europeiske markedet i totale eiendeler, har blitt tetstet. Ingen norske banker ble testet ettersom CEBS ikke mente det var behov for det. Beslutningen ble tatt etter at organisasjonen var i kontakt med det norske finanstilsynet. Ingen av de mente det var behov for å stressteste de norske bankene.

En finsk, fire svenske og tre danske banker har vært utsatt for CEBS granskende luper. Alle passerte testen.

Les: 1 av 9 forventeså ikke bestå stresstest Sveits vil publisereredobbelt så tøffe tester som EU
Ser ikke vitsen med å stressteste norske banker

God margin
I følge den svenske Finansinspektionen besto Nordea, SEB, Svenske Handelsbanken og Swedbank stresstester med god margin, skriver TDN Finans.Før resultatene ble offentliggjort spekulerte mange i at testen ikke ville gi et fullgodt bilde av situasjonen i det europeiske finansmarkedet. Mange fryktet at den ville sminke problemene i stedet for å avsløre dem.

Les også:
Trichet ber verden om ta grep
Største hopp i optimismen på 20 år

Personvernpolicy